Pamięci ofiar Holocaustu

Jedną ze szkół województwa lubelskiego, które włączyły się w trwające w dniach 20-28 stycznia IV Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Lubelszczyźnie była Szkoła Podstawowa nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie.

Ta niezwykła lekcja historii, upamiętniająca ofiary zagłady ponad 6 milionów Żydów podczas II wojny światowej, zorganizowana została pod honorowym patronatem Marszałka Województwa, a bezpośrednio zainicjowana przez prof. Sabinę Bober z Pracowni Dziejów Mniejszości Narodowych w Europie Środkowej i Wschodniej KUL.

Obecny na uroczystości Burmistrz Krzysztof Paśnik podkreślił, że należy uczynić wszystko, co możliwe, aby okrutna zbrodnia ludobójstwa nigdy się nie powtórzyła. Dodał również, że uroczystość ta to pewnego rodzaju hołd dla wszystkich, którym przyszło się zmierzyć z wrogiem, którego sami nie mieli szans pokonać.

W trakcie tego niezwykłego spotkania uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną zawierającą archiwalne fotografie lubartowskich Żydów, znajdujące się w zbiorach Instytutu Yad Vashem w Izraelu. Prezentacji towarzyszyły, odczytane przez uczniów szkoły wspomnienia mieszkańców Lubartowa o ludności żydowskiej mieszkającej w naszym mieście na początku XX wieku.

Wystawa przygotowana przez Ewę Abramek przybliżyła uczniom ogrom Holocaustu, genezę jego powstania oraz to, jak wyglądały stosunki polsko – żydowskie. Widzowie dowiedzieli również się, kim byli Sprawiedliwi wśród Narodów Świata i jakie konsekwencje groziły za pomoc Żydom. Na ekspozycji znalazły się fotokopie autentycznych dokumentów opracowanych przez IPN oraz sylwetki osób odznaczonych tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata m. in. z terenu powiatu lubartowskiego.

Dzięki świadectwu księdza kan. Józefa Chorębały z parafii w Czemiernikach, młodzież poznała niezwykłą osobę – Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata – ks. Jana Poddębniaka proboszcza parafii Czemierniki w latach 1955–1994, który w 1986 odznaczony został medalem za swoją postawę i ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej.
Ks. Jan Poddębniak podczas II wojny światowej pracował w Kurii Biskupiej w Lublinie. W tym czasie uratował życie dwóm Żydówkom: Sarze Bass Frankel oraz Lei Bass, chrzcząc je oraz wyrabiając im polskie dokumenty. Kobiety z wdzięczności do księdza ufundowały mu pomnik, na którym widnieje napis: „Zachowajmy jego na zawsze w serdecznej pamięci jako człowieka, który uratował nam życie. Niechaj Bóg da jemu najlepszą nagrodę w niebie. Sara Bass Frankel, Lea Bass, Manfred Frankel.

Anna Jakoniuk