Pamięci pomordowanych

Uroczystości w hołdzie pomordowanym w 70 rocznicę Rzezi Wołyńskiej, Polakom i Braci Harcerskiej zorganizował 8 stycznia w Urzędzie Miasta Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Lubartowie oraz Klub Oficerów Rezerwy.

To dzisiejsze spotkanie jest oddaniem naszej czci, wdzięczności i hołdu tym, którzy zginęli,  jak również tym, który cierpieli po 1945 roku – mówił obecny na spotkaniu burmistrz Janusz Bodziacki.

Krzyże Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej Polski wręczył płk Henryk Czerkas, Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZKRPIBWP w Lublinie. Krzyżem udekorowano: Sztandar Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Wołyńskiego ŚŻŹAK – Środowiska ŻołnDSC_7311ierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie. Ponadto odznaczono kpt. Stanisławowa Małeckiego – prezesa ww. związku, Andrzeja Mazurka – członka tego środowiska oraz ppłk Piotra Dumicza – Komendanta Placówki Straży Granicznej NOSG im. 27 WDPAK

 Spotkanie stało się okazją do wspomnień. Ponadto podzielono się opłatkiem.

 PeO

DSC_7299 DSC_7304 DSC_7307 DSC_7309 DSC_7310 DSC_7311 DSC_7312 DSC_7314 DSC_7317 DSC_7320 DSC_7321 DSC_7323 DSC_7327 DSC_7330 DSC_7331 DSC_7335 DSC_7341 DSC_7345 DSC_7348 DSC_7353 DSC_7357 DSC_7369 DSC_7370 DSC_7373 DSC_7380 DSC_7387 DSC_7396 DSC_7399 DSC_7401 DSC_7402 DSC_7404 DSC_7406 DSC_7407 DSC_7410 DSC_7411 DSC_7413