Pamięci prymasa Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II

Przed Starostwem Powiatowym 16 października otwarto wystawę „Czas to miłość” poświęconą prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Natomiast w PMDK miał miejsce koncert „Nie lękajcie się” w stulecie urodzin św. Jana Pawła II.

Wystawę przed pałacem Sanguszków otworzyli starosta Ewa Zybała i zastępca burmistrza Tadeusz Małyska. Składa się ona z plansz z fotografiami Stefana Wyszyńskiego. Zawiera najważniejsze daty i fakty z jego życia, napisane nie tylko w języku polskim, ale też w angielskim.

W bieżącym roku prymas Stefan Wyszyński został ogłoszony błogosławionym. Był on związany m. in. z powiatem lubartowskim. Podczas wojny przebywał w pałacu Zamoyskich w Kozłówce. Odprawiał msze i nabożeństwa w kaplicy pałacowej, prowadził nauki i rekolekcje. Ponadto pełnił posługę duszpasterską w Kozłówce i okolicy. Wyszyński angażował się w tajne nauczanie młodzieży. Pamiątki po nim znajdują się w Kozłówce. Natomiast jako biskup lubelski w 1946 r. wizytował parafię św. Anny w Lubartowie.

W sobotę można też było posłuchać koncertu pt. „Nie lękajcie się. Przyjmijcie to duchowe dziedzictwo”, który odbył się w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie. Wystąpili artyści Komorowskiego Towarzystwa Śpiewaczego. Na organach zagrała Danuta Kojro, a dyrygentem był Witold Błaszczyk. Hołd Janowi Pawłowi II oddano nie tylko za pomocą śpiewu, ale również słów z dzieł papieża, jego poezji, z listu do artystów i książki „Pamięć i tożsamość”. Narrację opracował Jeremi Królikowski. W koncercie wykorzystano utwory takich kompozytorów jak: Rafał Golec, Jerzy Fryderyk Haendel, Wolfgang Amadeusz Mozart, Feliks Nowowiejski, Marian Sawa.

Sylwia Cichoń