Pamięci przodków…

W dniu 29 czerwca 2021 r. przypada 85. rocznica postawienia Krzyża na drugim cmentarzu przykościelnym, zwanym „nowym”, po zewnętrznej stronie muru kościelnego. Cmentarz ten był ogrodzony, z bramą i dwoma furtkami osztachetowanymi i przetrwał w tym miejscu do początku XIX wieku – do czasu założenia trzeciego cmentarza poza terenem zabudowy miasta, co było skutkiem zarządzenia władz z 19 listopada 1819 r.

W czerwcu 1936 r. mieszczanie lubartowscy upamiętnili to miejsce Krzyżem, z napisem na cokole przywołującym powyższy fakt. Cmentarze stanowią znak kulturowy w wymiarze życia społecznego lokalnej wspólnoty. Łączą także pokolenia, bo jest to uszanowanie sakrum i fragment historii miasta. Czas jednak działa na niekorzyść zabytków i przyczynia się do ich niszczenia. W trosce o zachowanie dziejowej pamięci, Lubartowskie Towarzystwo Regionalne już w 70. rocznicę ( w 2006 r.) oraz w bieżącym roku zainicjowało odnowienie tego Krzyża. Obecną renowację wykonało w miesiącu maju Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Lubartowie. Zarówno w 2006 r., jak i w 2021 r. koszty z tym związane sfinansowało Miasto Lubartów, które również dba o estetykę tego miejsca.

Pamięć o przodkach zobowiązuje każde pokolenie, bo wielu z nich ma znaczący udział wpisany na karty historii miasta, czy regionu.

Maria Kozioł

Odnowiony krzyż

Widok na dworek przy ul. Kościuszki od strony dawnego cmentarza parafialnego ( foto: WKZ w Lublinie 1958)