Pamięci Wandy Śliwiny

W Lubartowie od lat pielęgnowana jest pamięć o Wandzie Śliwinie – działaczce społecznej, pisarce, regionalistce związanej z naszym miastem przez 23 lata. W tym roku mija 60 rocznica jej śmierci. Aby upamiętnić tą postać zorganizowano przedstawienie, wystawę w muzeum. Odprawiona została Msza św. w intencji Wandy Śliwiny i złożono kwiaty na jej grobie.

Obchody rocznicy śmierci Wandy Śliwiny rozpoczęły się w piątek 10 czerwca. Tego dnia w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury zorganizowano inscenizację prezentującą twórczość Śliwiny. Zaprezentowali ją aktorzy Teatru Trupa w reżyserii Jolanty Tomasiewicz.  Sylwetkę Wandy Śliwiny zwanej Jagienką spod Lublina przedstawiła dr Ewa Sędzimierz. Mogliśmy usłyszeć o życiu, twórczości i działalności społecznej kobiety, która wpisała się w historię Lubartowa. Śliwina dzieciństwo spędziła w Bystrzycy, gdzie od wczesnych lat pisała wiersze, uczyła się w szkole muzycznej śpiewu, gry na instrumentach, aktorstwa. Poślubiła lubartowskiego urzędnika magistratu Władysława Śliwę i przeprowadziła się do naszego miasta, tu zajęła się działalnością społeczną. Późniejsze lata spędziła w Lublinie, a pod koniec życia mieszkała we Wrocławiu.

Śliwina była regionalistką, a pamięć o niej pielęgnuje Lubartowskie Towarzystwo Regionalne. O formach upamiętnienia tej wybitnej postaci – wydanie medalu pamiątkowego, wykłady w szkołach, sesje naukowe, drukowanie tekstów poetki, opieka i restauracja jej grobu) opowiedziała długoletnia prezes LTR Maria Kozioł.

Drugi dzień obchodów rocznicy śmierci Śliwiny rozpoczęła Msza św. w Bazylice św. Anny w Lubartowie, którą odprawił ks. Andrzej Juźko. Tuż po niej w Muzeum Ziemi Lubartowskiej otwarto wystawę  pt. „Lubartów czasów Wandy Śliwiny”. Poprzedzona ona była występem (fragmentami wspomnień Wandy Śliwiny) w wykonaniu młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 1. Na wystawie można zobaczyć zdjęcia, grafiki ukazujące Lubartów w czasach życia Śliwiny, są zdjęcia kościoła św. Anny, Klasztoru Ojców Kapucynów z przełomu XIX i XX wieku, dawnych zakładów pracy, ulic, sklepów czy Pałacu Sanguszków. Ponadto znajdują się rękopisy, maszynopisy, wydawnictwa pisarki.

Na zakończenie obchodów, które zorganizowało Muzeum Ziemi Lubartowskiej, Lubartowskie Towarzystwo Regionalne i Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie, złożono kwiaty na grobie Wandy Śliwiny na lubartowskim cmentarzu parafialnym.

Sylwia Cichoń