Pamięci wybitnych regionalistów

„Pamięci wybitnych regionalistów” to tytuł spotkania, które zorganizowano 6 czerwca w Lubartowskim Ośrodku Kultury. W tym roku przypadają jubileusze działaczy regionalizmu, którym poświęcono spotkanie.

Spotkanie z inicjatywy Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego rozpoczęło się od hymnu Lubartowa „O Ziemio Lubartowska”. Gości powitała prezes LTR Maria Kozioł. Zaproszono rodziny regionalistów, którym poświęcono prezentację, a obecna była córka Józefa Lulka i rodzina Heleny Morozewiczowej.

Podziękowania złożył burmistrz Janusz Bodziacki: – Chcę w imieniu samorządu miasta pozdrowić wszystkich Państwa będących tu na sali i tych, którzy nie mogli przybyć. Pragnę serdecznie podziękować, co czynimy wielokrotnie w roku jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, na ręce osób najbliższych tych lubartowian, którzy tworzyli dobro miasta. Podziękować za to, że kiedyś zdecydowali się żyć w Lubartowie, a teraz my możemy żyć w mieście tak urządzonym, z takim dorobkiem, tradycją, tożsamością. Bardzo dziękuję organizatorom za przybliżenie tych postaci, że wyjdziemy stąd bardziej ubogaceni.

Prowadzącym był Piotr Najda, który wcielił się w rolę notariusza lubartowskiego, nazywanego pierwszym regionalistą- Gracjana Wereżyńskiego. A w ciekawych prezentacjach wspominano także takich regionalistów jak: Wanda Śliwina,  Józef Rafalski, Helena Morozewiczowa, Stanisław Latek, Jan Mangold i Józef Lulek.

Przypominamy, że lubartowscy regionaliści obchodzą stulecie swojej działalności. Polskie Towarzystwo Miłośników Sztuki powstało jesienią 1917 roku, a oficjalna rejestracja miała miejsce 7 stycznia 1918 roku. W 1977 roku powstało Lubartowskie Towarzystwo Regionalne, które dziś skupia ponad 300 członków.

Na zakończenie spotkania Maria Kozioł podziękowała dyrektorom placówek, które włączyły się w organizację, a były to: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Zespół Szkół nr 2 i II Liceum Ogólnokształcące. Uczniów przygotowali nauczyciele: Ewa Miduch, Iga Mazurek – Racka, Marta Oniśk – SP 1; Grażyna Antoniuk – SP 3; Anna Lipka, Artur Staszek – ZS nr 2; Agnieszka Opolska, Barbara Kukier – II LO.

Sylwia Nowokuńska

 

Sylwetki regionalistów:

Gracjan Wereżyński ( 1828-1902)– rejent lubartowski w latach 1866-1876, współpracownik „Gazety Lubelskiej”, w której publikował teksty dotyczące przeszłości Lubelszczyzny. Autor monografii „Historyczne opisanie Miasta Lubartowa”, gdzie zastosował zapis kronikarski mający cechy gawędy historycznej.

Helena Morozewiczowa (1867-1943)– z Lubartowem związana w latach 1898 – 1915, autorka tekstu i rysunków „Ubiory ludowe w powiecie lubartowskim”, aktywna działaczka Towarzystwa Krzewienia Oświaty „Polska Macierz Szkolna”, inicjatorka zbiórki książek dla pierwszej publicznej biblioteki w mieście, po wybuchu I wojny św. organizatorka miejskiej akcji pomocy żołnierzom jadącym na front.11 listopada 2016 r. wpisana do Księgi „Pamięć i Zobowiązanie”.

Jan Mangold (1885-1958)– z Lubartowem związany od 1938 roku, nauczyciel, działacz oświatowy i związkowiec, inspektor szkolny, w latach okupacji niemieckiej kierownik Szkoły nr 1 w Lubartowie. Był zaangażowany w pracę społeczną – PCK, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Miejska Delegatura Rady Głównej Opiekuńczej. Współzałożyciel i prezes Koła Miłośników Historii w Lubartowie.11 listopada 2015 r. wpisany do Księgi „Pamięć i Zobowiązanie” .

Wanda Śliwina (1888- 1962)– z Lubartowem związana w latach 1908 – 1935, ale kontakty z miastem utrzymywała także po wyjeździe, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Miłośników Sztuki, kierownik sekcji teatralnej i literackiej oraz biblioteki. Autorka 26 utworów scenicznych, reżyser sztuk, uczestniczka przedstawień i koncertów na cele charytatywne. Współredaktorka pierwszego czasopisma lokalnego „Echo Ziemi Lubartowskiej”, autorka wydawnictw „Lubartów”, „Ziemia Lubartowska”, „Lud lubartowski”. 11 listopada 2012 r. wpisana do Księgi „Pamieć i Zobowiązanie”.

Józef Lulek (1905-1988)– z Lubartowem związany od 1939 roku, nauczyciel języka polskiego w szkolnictwie średnim Lubelszczyzny, aktywny działacz kulturalno – oświatowy w szkole i w środowisku lokalnym, współzałożyciel Koła Miłośników Historii (od 1958 r. Działającego pod nazwą Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubartowskiej, a od 1977 r. Lubartowskie Towarzystwo Regionalne), w którym pełnił funkcję sekretarza, wiceprzewodniczącego i przewodniczącego, członek kolegium redakcyjnego wydawnictwa „Lubartów i Ziemia Lubartowska”. 3 maja 2013 roku wpisany do Księgi „Pamięć i Zobowiązanie”.

Józef Rafalski (1898 – 1941) – od urodzenia związany z Lubartowem, nauczyciel muzyki w lubartowskich szkołach, określany mianem „genialnego muzyka samouka” i „lubartowskiego Oskara Kolberga”. Jeden z założycieli Spółdzielczego Stowarzyszenia „Jedność” w Lubartowie, działacz Polskiego Towarzystwa Miłośników Sztuki w Lubartowie, zasłużony w dziedzinie etnografii, dokumentował ludowe pieśni, przygotowywał ich aranżacje, wędrując po wsiach. 11 listopada 2017 r. wpisany do Księgi „Pamięć i Zobowiązanie”.

Stanisław Latek (1931-1953)– od urodzenia lubartowianin, przedwcześnie zmarły, miłośnik przyrody i Ziemi Lubartowskiej. Społeczny instruktor kulturalno – oświatowy Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, utalentowany poeta, autor około 40 wierszy i pieśni reprezentujących lirykę osobistą, miłosną, patriotyczną, religijną. Autor tekstu i melodii do pieśni „O Ziemio Lubartowska” – hymnu lubartowskich regionalistów, a od 1996 roku – hymnu Lubartowa.