PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 2019

Kolejna edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych będzie miała miejsce w naszym mieście 3 marca. Organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Twardowskiego w Lubartowie.

Impreza pod nazwą „Żołnierz Wyklęty 1963” ma na celu kultywowanie pamięci o Żołnierzach Wyklętych, rozwój postawy patriotycznej oraz popularyzację sportu i zdrowego trybu życia. Będą dwa biegi: honorowy na dystansie 1963 m  – start o godz. 15.00 oraz bieg na dystansie 5 km, gdzie limit biegaczy to 125 osób. Bieg rozpocznie się po zakończeniu biegu honorowego około godz. 15:20.

W przypadku biegu honorowego nie ma rywalizacji między uczestnikami, ale chodzi o oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego. Organizatorzy zachęcają uczestników do strojów w barwach narodowych. W tym biegu uczestniczą zarówno biegacze, którzy zgłosili się tylko do biegu honorowego, jak i zawodnicy, którzy zgłosili się do biegu na 5 km. W biegu honorowym prawo startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej do dnia 3 marca ukończą 10 lat. Po przebiegnięciu trasy biegu honorowego jego uczestnicy kończą swój udział, natomiast zawodnicy biegu na 5 km ze startu lotnego rozpoczynają swój bieg. Od tego momentu mierzony jest ich czas. W biegu na 5 km prawo startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej do dnia 3 marca ukończą 15 lat. Dla zawodników, którzy ukończą bieg, przewidziano na mecie pamiątkowy medal.

Zgłoszenia: do biegu 5 km można dokonać on-line (e-zgłoszenia) – formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.sp1.lubartow.pl; lubartowbiega.pl. Należy się zarejestrować i wybrać odpowiedni bieg. Formularze będą dostępne do 28 lutego. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w biurze zawodów w dniu biegu (czynne w godz. 13.00-14.40) i tylko w przypadku wolnych miejsc. Koszty organizacyjne biegu na 5 km na jednego uczestnika wynoszą 30 zł.
Warunkiem uczestnictwa w biegu osób poniżej 18 roku życia jest złożenie w biurze zawodów:pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych) na udział w biegu,
oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. Druki powyższych oświadczeń dostępne będą w biurze zawodów oraz na stronie www.sp1.lubartow.pl i lubartowbiega.pl.

W programie imprezy zaplanowano też grę edukacyjną w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w godz. 10:30 – 14:30. Natomiast podsumowanie biegu odbędzie się w godz. 16:30 – 18:00.

Sylwia Cichoń

foto: archiwum