Pani Janina Bil skończyła 105 lat

Najstarsza mieszkanka Lubartowa Janina Bil niedawno  temu skończyła 105 lat. W pierwszej kolejności pani Janina przyjęła najszczersze życzenia od najbliższej rodziny. W poniedziałek 5 października zachowując zasady bezpieczeństwa odwiedzili jubilatkę burmistrz Lubartowa Krzysztof Paśnik i naczelnik Wydziału Promocji Artur Kuśmierzak. Burmistrz życzył jej dużo zdrowia, radości i kolejnych pięknych jubileuszy.

foto: KW