Park miejski ma nazwę imienia Książąt Sanguszków

Podczas sesji Rady Miasta Lubartów 30 sierpnia radni zdecydowali, że miejski park będzie nosił nazwę „Park Miejski imienia Książąt Sanguszków”. Zagłosowało za tym 17 radnych, 2 wstrzymało się, 2 było nieobecnych.

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały – w związku z przeprowadzoną rewitalizacją Parku Miejskiego w Lubartowie oraz wieloletnimi staraniami Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego w sprawie upamiętnienia zasług rodu Sanguszków dla miasta Lubartowa uznaje się za zasadne nadanie www. nazwy dla obiektu miejskiego.

Lubartowskie Towarzystwo Regionalne wnioskowało w 1997 i 2002 roku o upamiętnienie zasług dla Lubartowa Księcia Pawła Karola Sanguszki. W marcu br. ponownie złożyło wniosek o upamiętnienie  zasłużonego rodu Książąt Sanguszków, nadając nazwę dla parku.