PCPR z dofinansowaniem na kampanię o rodzicielstwie zastępczym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie zwyciężyło w II edycji konkursu „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – kampania społeczna”.

W konkursie wzięło udział 50 podmiotów. PCPR jest jednym z 9, które otrzymały dofinansowanie na przeprowadzenie kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. To kwota 9,5 tysiąca złotych. Wnioskodawcami były głównie instytucje samorządowe (PCPR, MOPS, MOPR), jak i organizacje pozarządowe działające w obszarze rodzicielstwa zastępczego.

Jak informują organizatorzy konkursu – w ramach kampanii społecznych na rzecz rodzicielstwa zastępczego PCPR i inne podmioty, które otrzymały dofinansowanie – sięgnęły po innowacyjne i kreatywne formy dotarcia do określonych przez siebie grup docelowych, wykraczające poza standardowe formy promocji tj. ulotki, plakaty czy spoty.
Oprócz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie środki finansowe otrzymały:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, Gmina Wałbrzych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy.
Szczegóły na temat konkursu na stronie:https://www.ey.com/pl_pl/fundacja/promowanie-rodzicielstwa-zastepczego.

Na łamach kampanii „Kierunek Rodzina” będziemy informować na łamach „Lubartowiaka”.

Sylwia Cichoń