Personalia

Eliasz Gdula
dzielnicowy z Sernik, został laureatem V edycji ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Odebrał wyróżnienie od Komendanta Głównego Policji. W konkursie wybierani są policjanci, którzy angażują się w pomoc ofiarom przemocy w rodzinie. Sierż. szt. Eliasz Gdula ma 43 lata. Jest żonaty, ma trzech synów. Do Policji wstąpił w 1999 r. Funkcję dzielnicowego na terenie Gminy Serniki pełni od 2006 r. Został powołany do zespołu interdyscyplinarnego,
działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gminie Serniki.

Jarosław Maluga
został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Lubartowie. Pełniący dotychczas tę funkcję bryg. Artur Wąsik przeszedł na emeryturę, zostanie szefem ochrony przeciwpożarowej w Porcie Lotniczym Lublin. Bryg. Jarosław Maluga, dotychczasowy Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz rzecznik prasowy komendy, służbę w
Lubartowie rozpoczął po ukończeniu studiów w 1995 r. Był wielokrotnie nagradzany za działalność zawodową i społeczną. Jest żonaty, ma syna.