PERSONALIA – konkursy na dyrektorów

W konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 wygrała Danuta Sienkiewicz, natomiast Szkoły Podstawowej nr 4 – Krzysztof Świć. Są to dotychczasowi dyrektorzy tych placówek, którym kończą się kadencje.

Burmistrz Miasta Janusz Bodziacki w kwietniu ogłosił konkursy na dyrektorów dwóch szkół podstawowych. Konkursy rozpoczęły się w Urzędzie Miasta przed południem 18 maja. Kandydatami na stanowisko dyrektora SP 1 byli: dyrektor tej szkoły Danuta Sienkiewicz oraz dyrektor Gimnazjum nr 1 Jerzy Zbiciak. Podczas konkursu okazało się, że jeden z kandydatów (Jerzy Zbiciak) złożył niekompletną dokumentację i nie przeszedł etapu oceny formalnej. Przed komisją konkursową, jako jedyna kandydatka, stanęła Danuta Sienkiewicz. W głosowaniu otrzymała poparcie od 9 osób, 2 były przeciw, 1 wstrzymała się.

O kolejną kadencję na dotychczas zajmowanym stanowisku w SP 4 ubiegał się Krzysztof Świć, a do konkursu stanęła z nim Ewa Zybała, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Wólce Rokickiej. Komisja głosowała dwukrotnie, ponieważ za pierwszym razem nie uzyskano wymaganej, bezwzględnej większości głosów (6 członków zagłosowało za Krzysztofem Świciem, 5 za Ewą Zybałą, jeden wstrzymał się od głosu). W ponownym głosowaniu wynik wynosił 7 do 5 dla Krzysztofa Świcia.

Głosowania były tajne. Na zatwierdzenie wyników burmistrz ma dwa tygodnie od daty przeprowadzenia konkursów.

Konkursy w przedszkolach

Na początku maja Burmistrz Miasta Lubartów zatwierdził wyniki dwóch konkursów – na stanowisko dyrektora w Przedszkolu Miejskim nr 2 oraz w Przedszkolu Miejskim nr 1. W konkursie komisja wyłoniła na dyrektora „Dwójki” dotychczasową dyrektor Teresę Kosior. Natomiast w konkursie na dyrektora „Jedynki” – Małgorzatę Szczepańską, dotychczasową zastępczynię dyrektora tej placówki. Wieloletnia dyrektor „Jedynki” Teresa Oleszko nie startowała w konkursie.

(J.A.)