„Piękna nasza Polska cała” – projekt w Przedszkolu nr 5

Z okazji obchodów Święta Niepodległości oraz realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała” w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Lubartowie został przygotowany kącik o tematyce folkowej, regionalnej i patriotycznej oraz wystawa prac autorstwa Stanisława Węgielskiego – lubartowskiego rzeźbiarza.

10 listopada biało-czerwona kolorystyka strojów, kotylionów, wianków oraz odświętna dekoracja sprawiły, że apel z okazji 11 listopada stał się podniosłą chwilą, w której dzieci miały możliwość zaprezentować umiejętności artystyczne i zaśpiewania hymnu Mazurka Dąbrowskiego, wykonanie piosenki projektowej „Piękna Nasza Polska Cała”, recytacja wierszy patriotycznych oraz tańce ludowe. Dzieci z grupy „Pszczółki” zaprojektowały „Kodeks patrioty” definiujący słowo „patriotyzm”. Podjęte działania miały na celu kształtowanie świadomości i postawy patriotycznej, symboli narodowych, poznanie tradycji, poszerzenia wiedzy na temat ojczyzny oraz doskonalenia umiejętności artystycznych. Zintegrowanie dzieci z całej placówki oraz wspaniała współpraca miała na celu przybliżenie i zapoznania dzieci z naszą piękną historią Polski. Akcję przygotowały panie: Krystyna Jeziorska, Sylwia Nużyńska-Klej, Agnieszka Ćmiel, Marta Matyjaszczyk. Ponadto dzieci brały udział w akcji#szkoładohymnu prowadzonej co roku z inicjatywy MEiN. Warto też wspomnieć, że Alicja Szczepaniak zdobyła wyróżnienie w XI Miejskim Konkursie Pieśni Patriotycznej ” Ma Ojczyzna jest mi bliska”. Do konkursu przygotowała się pod okiem Krystyny Jeziorskiej oraz Sylwii Nużyńskiej -Klej. Dzieci z grupy „Tygryski” wykonały też prace plastyczne o tematyce patriotycznej, które można było oglądać w LOK.

Przedszkole dziękuje bardzo panu Stanisławowi Węgielskiemu za wypożyczenie eksponatów, rzeźb oraz panu Adamowi Kościańczukowi,  dyrektorowi LOK za wypożyczenie strojów regionalnych, ludowych i pomoc w realizacji projektu.

KJ