Pielęgniarki z odznakami honorowymi

Odznaczenia Ministerstwa Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia” 14 maja otrzymały pielęgniarki i położne z lubartowskiego szpitala.

Uroczystość nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla ochrony zdrowia” miała miejsce w Starostwie Powiatowym w obecności władz Powiatu Lubartowskiego oraz przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i dyrekcji SP ZOZ w Lubartowie.Wiązała się z obchodzonymi w maju świętami (8 maja obchodzony był Dzień Położnej, natomiast 12 maja – Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki). Nagrodzone zostały wytypowane pielęgniarki i położne, które przepracowały w zawodzie ponad 30 lat.

 

 

 

Chciałam podziękować za Waszą codzienną pracę, za empatię, którą wykazujecie w stosunku do naszych podopiecznych, za ciepło i dobroć. Bez pracy i zaangażowania pań nie bylibyśmy w stanie osiągnąć tej atmosfery. Dziękuję za wsparcie i uśmiech. Życzę przede wszystkim zdrowia, aby praca przynosiła Wam satysfakcję, abyście realizowały cele życiowe i spełniały marzenia – mówiła Sylwia Domagała, p.o. dyrektora szpitala w Lubartowie.

 

 

 

 

 

 

 

W imieniu Ministra Zdrowia obecna była dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Greta Kanownik: – Jest mi niezmiernie miło, że mogę z paniami świętować. Najważniejszą rzeczą jest to, abyście były dumne ze swojego zawodu. Z całego serca gratuluję, życzę dalszego rozwoju, satysfakcji i radości.

 

 

 

 

 

 

 

 

Odznaki wręczała pielęgniarkom starosta Ewa Zybała.

Sylwia Cichoń