Pieniądze dla służb, drogi, Święto Roweru i SP1

Zmiany w budżecie miasta jednogłośnie poparli radni na ostatniej sesji Rady Miasta (12 kwietnia).

20 tys. zł miasto przeznaczyło na zakup samochodu dla policji, a 30 tys. zł na zakup sprzętu ratowniczego dla straży pożarnej. Zapisano także w budżecie 300 tys. zł na modernizację zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej SP 1.

Poprzez rozwiązanie rezerwy celowej na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego, przeznaczono 400 tys. zł na kompleksową przebudowę ul. 1 Maja, 90 tys. zł na przebudowę drogi wewnętrznej na os. 3 Maja, 30 tys. zł na zakup defibrylatorów oraz 140 tys. zł  na organizację Święta Roweru.

(kw)