Pierwsza sesja nowej Rady Miasta 23 listopada

Jak poinformował nas naczelnik Wydziału Organizacyjnego UM, pierwsza sesja nowej Rady Miasta  odbędzie się 23 listopada o godz. 16.00.  Podczas niej nowo wybrani radni oraz burmistrz elekt złożą ślubowanie. Rada wybierze także spośród swojego grona przewodniczącego oraz jednego lub więcej wiceprzewodniczących.