Pierwsza sesja Rady Gminy Lubartów

W piątek 23 listopada miała miejsce pierwsza sesja Rady Gminy Lubartów VIII kadencji (2018-2023). Obrady rozpoczęła najstarsza wiekiem radna – Anna Dobrzyńska.

Na początku sesji Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść (ponownie wygrał wybory) oraz wszyscy radni z rąk Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Lubartowie Ilony Kosik odebrali zaświadczenia o wyborze. Kolejnym punktem było złożenie ślubowania.

Pierwszą decyzją personalną był wybór Przewodniczącego Rady Gminy Lubartów. Zgłoszono dwie kandydatury – Sławomira Sugiera i Annę Dobrzyńską. W tajnym głosowaniu pierwszy z kandydatów otrzymał 13 głosów, zaś druga osoba – 2 głosy. Przewodniczącym Rady Gminy Lubartów został Sławomir Sugier. Radni wybrali także wiceprzewodniczących rady. Zdecydowano, że będą to trzy osoby. Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Lubartów zostali: Robert Piętka (11 głosów za), Anna Lipska (15 głosów za) i Aleksander Woliński (13 głosów za).

Rada Gminy Lubartów VIII kadencji

Anna Helena Dobrzyńska (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)

Michał Domański (Komitet Wyborczy PSL)

Grzegorz Gdula (Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztof Kopyść)

Mariusz Stanisław Kuchciak (Komitet Wyborczy PSL)

Anna Agnieszka Lipska (Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztof Kopyść)

Tomasz Adam Łaskarzewski (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)

Mirosław Adam Mika (Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztof Kopyść)

Dorota Grażyna Misiarz (Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztof Kopyść)

Robert Stanisław Piętka (Komitet Wyborczy PSL)

Sławomir Andrzej Sugier (Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztof Kopyść)

Ireneusz Szczuchniak (Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztof Kopyść)

Jagoda Włoch (Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztof Kopyść)

Aleksander Woliński (Komitet Wyborczy Wyborców Gmin Powiatu Lubartowskiego)

Michał Zając (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)

Damian Maciej Żmuda (Komitet Wyborczy PSL).

IG