Gmina Lubartów:Pierwsze bonusy dla mieszkańców, niebawem przetarg na trzecią nieckę w Rokitnie

Jeszcze w tym roku ruszy przebudowa drogi powiatowej Rokitno – Niemce. W przyszłym roku zaprojektowany zostanie basen w Wólce Rokickiej. Sprawdziliśmy, na jakim etapie jest realizacja porozumienia zawartego miedzy gminą Lubartów a miastem Lublin.

 DSCN0002Przypomnijmy, że Lublin ma sfinansować inwestycje w gminie Lubartów o wartości 16,7 mln zł. W zamian samorząd gminny zgodził się na budowę nowej niecki składowiska odpadów w Rokitnie. Porozumienie w tej sprawie podpisał w maju bieżącego roku wójt gminy Lubartów Krzysztof Kopyść oraz prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

 Zgodnie z planem zawarte w umowie  inwestycje mają być zrealizowane do 2016 roku. Już teraz mieszkańcy gminy odczuli pierwsze pozytywne skutki porozumienia z Lublinem.

Mieszkańcy mają już zwiększony limit na wodę i ścieki. Jeśli chodzi o wodę został on rozszerzony o dwie miejscowości Trzciniec i Wandzin – mówi wójt Krzysztof Kopyść.

 W tym tygodniu ma zostać ogłoszony przetarg na przebudowę drogi powiatowej Rokitno – Niemce (na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 829 w stronę składowiska). Jej modernizacja ma kosztować około 2,5 mln zł.

W przyszłym roku przygotowany zostanie projekt krytego basenu, który ma powstać w  Szkole Podstawowej w Wólce Rokickiej. Dodatkowo w szkole zostanie wymieniony dach. Wyremontowana zostanie również świetlica w Wólce Rokickiej. Mieszkańcy odczują też poprawę jakości dróg gminnych.

Gmina Lubartów jest w trakcie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego umożliwiających budowę nowej niecki na składowisku odpadów w Rokitnie.

Przetarg na budowę nowej niecki może być ogłoszony jeszcze w tym miesiącu. Ustalono, że to gmina będzie ogłaszała przetarg na budowę trzeciej niecki na koszt miasta Lublin – mówi Kopyść.

Nowa niecka powstanie na terenach po dawnej kopalni piasku. Pozwoli na gromadzenie odpadów przez około 20 lat. (KW)