Pierwsze miejsce Dariusza Sokołowskiego w olimpiadzie

26 stycznia  na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie odbył się etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Wzięło w nim udział 64 uczniów z województwa lubelskiego. Dariusz Sokołowski, uczeń klasy III C o profilu prawniczym zajął pierwsze miejsce i zakwalifikował się do etapu centralnego. Jego nauczycielem wiedzy o społeczeństwie jest Pani Anna Lipka- Zielińska.

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym jest jedną z najstarszych i najważniejszych olimpiad przedmiotowych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W tym roku przypada jej 60-lecie. Jest adresowana do uczniów posiadających ogromną wiedzę i interesujących się polityką, gospodarką, tematyką społeczną i kulturalną w szerokim, globalnym wymiarze.

Program olimpiady składa się z dwóch bloków tematycznych. Pierwszy blok, stały, dotyczy przemian społeczno-gospodarczych we współczesnym świecie i Polsce. Drugi blok, zmienny, w tym roku obejmuje bogatą tematykę, która zapisana została pod hasłem: „Polska i jej sąsiedzi. Polityka– Gospodarka– Społeczeństwo– Kultura”.

Osiągnięcie Darka bardzo cieszy i wpisuje się w bogatą tradycję humanistycznych sukcesów uczniów naszej szkoły. Gratulujemy Darkowi i życzymy wytrwałości w przygotowaniach do finałowej rozgrywki.

ZS2