Pierwsze „prawo jazdy”

Uczniowie klas czwartych SP4 otrzymali karty rowerowe. Wcześniej uczestniczyli w zajęciach, podczas których uczyli się znaków drogowych i przepisów z zakresu ruchu drogowego. Rozwiązywali testy, ćwiczyli jazdę rowerem.

Po projekcji filmu „4 i pół minuty” ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej. Sprawdzian teoretyczny odbył się 20 maja 2014 roku w sali gimnastycznej w obecności komisji składającej się z zastępcy dyrektora szkoły Bożeny Stępień, wychowawczyni klasy IV ”b” Małgorzaty Stępień i nauczyciela zajęć technicznych Anny Dudziak. Test trwał 45 minut i składał się z 20 pytań z zakresu przepisów o ruchu drogowym, budowy roweru.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników testu przez wszystkich uczniów w dniu 27 maja 2014 roku odbył się sprawdzian praktyczny na boisku szkolnym który obejmował praktyczną jazdę rowerem na miasteczku ruchu drogowego. Przeprowadziło go dwóch przedstawicieli Komendy Policji Lubartów w obecności nauczyciela zajęć technicznych, dyrekcji oraz wychowawców klas. Efektem końcowym było wydanie kart rowerowych przez dyrektora szkoły Krzysztofa Świcia w dniu 2 czerwca.

Materiał: SP4

DSC05151 DSC05154 DSC05164 DSC05242 DSC05247