Pilotażowa linia komunikacji miejskiej w Lubartowie

To kolejny krok w stronę uruchomienia komunikacji miejskiej. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami już wkrótce w Lubartowie ruszy darmowa, pilotażowa linia komunikacji miejskiej. Jej długość to 17 km.

Końcowe przystanki będą zlokalizowane przy kościele w Lisowie i przy ul. Hutniczej w Lubartowie. Szczegółowy rozkład przystanków i przebieg trasy znajduje się pod linkiem https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Rae1y4jIrvUWGSODgC0_YVlnTqJVGqv_&usp=sharing. Czas przejazdu całej trasy zajmie około 40 minut.
Według planowanego rozkładu autobus przejedzie sześciokrotnie w każdym kierunku. Trzykrotnie przed południem i trzykrotnie po południu.
Pierwszy kurs z przystanku przy kościele w Lisowie wystartuje o godz. 6.00, ostatni o godz. 18.00. Pierwszy kurs z przystanku przy ul. Hutniczej wyruszy o godz. 7.00, ostatni o godz. 17:10.
Do 28 lutego linie będą obsługiwały autobusy testowe różnych producentów. Trasa pilotażowa została przygotowana w ten sposób, aby w ramach jednej linii połączyć ze sobą jak najwięcej istotnych miejsc użyteczności publicznej: dworzec kolejowy, szpital, szkoły, targ, cmentarze, krańcowe osiedla miasta. Chodzi również o to, aby w jak najmniejszym stopniu pojazdy poruszały się głównym ciągiem komunikacyjnym północ – południe, który obecnie obsługują przewoźnicy międzymiastowi. Proponowany przebieg trasy ma też sprawdzić w praktyce potrzeby mieszkańców, co pozwoli na wprowadzanie ewentualnych zmian.
Pilotażowa linia komunikacji miejskiej w Lubartowie to m.in. efekt ostatniej sesji Rady Miasta, podczas której radni podjęli uchwałę dotyczącą lokalizacji przystanków. Wejdzie ona w życie po 14 dniach od chwili ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy Województwa Lubelskiego. Po uprawomocnieniu się uchwały, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Lubartowie jako operator linii złoży wniosek do Urzędu Miasta na obsługę pilotażowej komunikacji z wykorzystaniem nowopowstałej oraz obecnej infrastruktury przystankowej.