PINGPONGOWE MARZENIA LEWARTU

Pingpongowe Marzenia z PSE” to program przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych w formie zajęć pozalekcyjnych. Organizacja szkolenia jest elementem „Narodowego Programu Rozwoju Tenisa Stołowego”. Uczestnikiem tego unikatowego przedsięwzięcia jest sekcja tenisa stołowego Miejskiego Klubu Sportowego „Lewart” AGS Lubartów.

To, że lubartowski klub znalazł się w gronie uczestników programu musi być odebrane jako sukces. Polski Związek Tenisa Stołowego do programu zakwalifikował 70 klubów z całej Polski, w tym zaledwie cztery z terenu naszego województwa. Myślą przewodnią jest stworzenie efektywnego systemu wyłaniania najzdolniejszych dzieci do tenisa stołowego poprzez przejście ze sportu szkolnego do klubów oraz wdrożenie ich do współzawodnictwa sportowego w ramach lokalnych i ogólnopolskich zawodów.

ig, foto. www.lubartowskitenis.pl