Plastyczne sukcesy uczennic RCEZ

Talent plastyczny uczennic RCEZ Klaudii Kęski i Julii Ferenc doceniony został przez jury XV Powiatowego Konkursu Pamięci Agnieszki Osieckiej.

Konkurs już po raz piętnasty zorganizowany został przez Zespół Szkół w Kocku. W tym roku przeprowadzony był tylko w kategorii plastycznej.

Bardzo ciekawe interpretacje utworów poetyckich Agnieszki Osieckiej oraz umiejętności artystyczne zostały docenione przez jury konkursu. Klaudia Kęska – uczennica klasy I Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista zdobyła I miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych, zaś Julia Ferenc z klasy III Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik budownictwa uzyskała II miejsce. Klaudia przedstawiła rysunek inspirowany tekstem Agnieszki Osieckiej „Oczy tej małej”, natomiast Julię zainteresował wiersz „We dwoje”.

Opiekunkami uczennic były panie Beata Józefaciuk i Agnieszka Sachar

Kolejne sukcesy odnoszone przez uczniów RCEZ potwierdzają fakt, że czas spędzony w szkole to nie tylko możliwość zdobycia gruntownej wiedzy oraz uzyskania kwalifikacji zawodowych, ale również szansa na rozwijanie swoich zainteresowań, talentów i pasji.

Julia Ferenc
Klaudia Kęska