PMDK i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oficjalnie otwarte

27 września uroczyście otwarto nową siedzibę Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubartowie.

PMDK i poradnia doczekały się nowej siedziby, po trwającej 6 lat przebudowie budynku starego szpitala przy ul. Słowackiego 7. W ubiegłą niedzielę budynek został oficjalnie przekazany Jolancie Tomasiewicz i Lilli Jedut. Nie zabrakło symbolicznego przecięcia wstęgi przez starostę Ewę Zybałę oraz przedstawicieli Zarządu Powiatu  i dyrekcję obu placówek. Budynek poświęcił ks. kan. Andrzej Juźko. Wśród gości znaleźli się m.in. przedstawiciele lokalnych samorządów, jak również placówek oświatowych i kulturalnych. Były kwiaty, życzenia i upominki oraz listy gratulacyjne z Ministerstwa Edukacji Narodowej, od Marszałka Województwa Lubelskiego i Wojewody Lubelskiego.

Uroczystość była połączona z częścią artystyczną przygotowaną przez wychowanków i nauczycieli PMDK. W widowisku „Sztuka dorastania” zaprezentowali się uczestnicy zajęć muzyznych i teatralnych. Można też było obejrzeć filmowy trailer promujący otwarcie PMDK oraz zwiedzić nowe placówki.

Sylwia Cichoń