Po feriach rząd planuje stopniowy powrót do szkół

Jest plan na powrót dzieci do szkół po zakończeniu ferii zimowych. Według rządu ma to nastąpić najprawdopodobniej stopniowo. Wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski wskazał, które dzieci jako pierwsze zakończą naukę zdalną.

Jak już wiadomo –  ferie zimowe w całym kraju będą odbywać się w jednym terminie od 4 do 17 stycznia. Z kolei nauka zdalna została wydłużona na okres po 29 listopada. Powrót dzieci do szkół jest planowany na poniedziałek 18 stycznia.  Zmiana terminu ferii ma właśnie temu służyć, aby przynajmniej część uczniów mogła wrócić do szkół i rozpocząć zajęcia stacjonarne.

W planach rządu jest to, aby dzieci najmłodsze z klas I-III, ósmoklasiści, maturzyści i ostatnie klasy szkół zawodowych, te, które prowadzą zajęcia praktyczne, w przypadku, gdy liczba zachorowań spadnie bardzo mocno, mogli wrócić do stacjonarnych zajęć.

Nie ma jednego terminu zakończenia pierwszego semestru w całej Polsce, m.in. dlatego, że poszczególne województwa w różnych termiach miały rozpoczynać ferie. Większość dyrektorów pozostanie prawdopodobnie przy tych terminach, które przyjęli w swoich szkołach. Piontkowski przypomniał też o zmianach egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Wymienił m.in ograniczenie obowiązującego materiału. Powiedział, że przedstawiono już wstępne propozycje zmian podstawy programowej. Obecnie można przesyłać swoje uwagi i propozycje. Ostateczne rozporządzenie ma być opublikowane do połowy grudnia. Próbne matury. Prawdopodobnie mogłyby się odbyć w okolicach marca w reżimie sanitarnym. Czy szkoła zechce z tego skorzystać, to będzie już jej decyzja.