Po głosowaniu w Budżecie Obywatelskim. Takie są wyniki głosowania

Dwa dni (26-27 września) trwało głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego 2022. Łącznie zagłosowało 1261 osób. Liczba ta nie przekroczyła 7 % liczby osób uprawnionych do głosowania, stąd głosowanie uznaje się za nieważne.

W głosowaniu brało udział 6 projektów. Kwota przeznaczona na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 wynosiła 410 tysięcy złotych. Liczba uprawnionych do głosowania – 21 213 osób; liczba głosów niezbędnych do uznania głosowania za ważne – 1485; liczba głosujących ogółem – 1261 osób; stacjonarnie zagłosowało 155 osób; elektronicznie zagłosowało- 1106 osób.

WYNIKI GŁOSOWANIA MIESZKAŃCÓW:

Zakup autobusu w ramach projektu pilotażowej bezpłatnej komunikacji miejskiej – liczba głosów: 797

Lubartowski Skatepark – liczba głosów: 622

Utwardzenie terenu przed cmentarzem komunalnym przy ul. Gazowej w Lubartowie – liczba głosów: 515

Budowa 20 szt. drewnianych stoisk handlowych na placu przed ratuszem – liczba głosów:458

Uniwersalna Mobilna Scena Teatralna – liczba głosów:389

I Koncert „Open Rap Festival 2022” w Lubartowie -liczba głosów:215

W edycji Budżetu Obywatelskiego 2022 liczba osób głosujących nie przekroczyła 7% liczby osób uprawnionych do głosowania. Zgodnie z § 17 załącznika do uchwały Nr XXVII/202/2021 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego głosowanie uznaje się za nieważne.

SC