Po wielu latach rusza remont chodnika przy ul. Hutniczej

Urząd Miasta Lubartów wybrał ofertę na opracowanie dokumentacji technicznej chodnika przy ul. Hutniczej w Lubartowie. Najkorzystniejszą złożyła firma Arriga Usługi Inżynierskie Leszek Mazurek w Lublinie, na kwotę 4489,50 złotych.

Ponadto wybrano projektantów lub wykonawców takich działań jak: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg na ternie miasta w 2021 r. oraz regulacja pionowa wpustów i włazów studni kanalizacji deszczowej; odnowienie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta; remonty dróg gruntowych na terenie Lubartowa w 2021 r.; konserwacja rowów burzowych

Kolejnym etapem będzie realizacja tych przedsięwzięć.