„Poćwicz ze mną!” – zajęcia w Przedszkolu nr 5

Zajęcia dla rodziców prowadzone metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. „Poćwicz ze mną!” zorganizowano w czwartek 27 października w najmłodszej grupie „Żabek” w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Lubartowie. Były to otwarte zajęcia ruchowe dla rodziców. Celem spotkania było uświadomienie rodzicom obopólnej korzyści płynących ze wspólnej zabawy z dziećmi, przybliżenie metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne jako jeszcze jednego sposobu stymulowania rozwoju dziecka w przedszkolu i w domu. Opracowany przez Weronikę Sherborne system ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspakajanych w kontakcie z dorosłym. Stosowanie tej metody uczy nawiązywać kontakt emocjonalny i wzrokowy oraz współdziałania z partnerem. Rozwija poczucie bezpieczeństwa i zaufania do rodziców. Kształtuje orientację w przestrzeni, świadomość własnego ciała. Ze względu na prostotę, naturalność i możliwość stosowania jej w każdych warunkach, jest to metoda dla każdego. Dziękuję rodzicom za przybycie na zajęcia.

KJ