Pod Lubartowem jest gaz łupkowy, ale też i ropa

Firma Orlen Upstream podczas poszukiwania gazu łupkowego w Berejowie znalazła też tam złoża ropy.

Do tej pory PKN Orlen na terenie gminy Niedźwiada w miejscowości Berejów, wykonał dwa odwierty poszukiwawcze.

Pod koniec 2013 roku przeprowadzono tam zabieg szczelinowania hydraulicznego, który zakończył się testem produkcyjnym. Zgodnie z projektem zabiegu, każda z 7 sekcji otworu poddawana szczelinowaniu miała długość ok. 100 m. Sam zabieg trwał 5 dni, a podczas testu produkcyjnego z powodzeniem wywołano przypływ węglowodorów.

Jak się okazało, większość z nich stanowił kondensat ropny, który z uwagi na swoje własności jest trudniejszy w eksploatacji niż gaz ziemny, co z kolei wymaga dodatkowych badań – informuje Dominika Mackiewicz z Orlen Upstream.

Przypływy lekkiej ropy naftowej osiągnięte podczas testu oceniono jednak jako interesujące z technicznego punktu widzenia, a zachowanie się otworu podczas testów poddawane jest obecnie szczegółowym analizom. Ocena warunków osiągniętego podczas testu przypływu węglowodorów pozwoli na jeszcze lepsze zrozumienie budowy geologicznej basenu lubelskiego, a co za tym idzie bardziej precyzyjne dobieranie stosowanych technologii.

Dziś jest za wcześnie aby mówić o ewentualnej opłacalności wydobycia złóż ropy i gazu w tym rejonie, dotychczasowe wyniki zachęcają jednak firmę Orlen do dalszej pracy analitycznej. (KW)