Podejmij sportowo – duchowe wyzwanie

Po raz pierwszy w Lubartowie odbędzie się Biegowa Droga Krzyżowa. Podobne inicjatywy od lat organizowane są w wielu miejscowościach. 

Biegowa Droga Krzyżowa wyruszy 11 marca w piątek. Start o godz. 20:00 sprzed Kościoła Ojców Kapucynów w Lubartowie. Uczestnicy wyruszą niosąc ze sobą krzyż. Trasa którą pokonają to około 13 km. Wymagane jest, aby każdy uczestnik był pełnoletni. Bieg odbędzie się z zachowaniem milczenia, przeplatany będzie 14 stacjami, na których zostaną odczytane krótkie rozważania pasyjne prowadzone przez br. Łukasza. Będzie to bieg pokonywany razem, z przystankami, bez elementów rywalizacji. Początek i koniec będą wyznaczać biegacze w kamizelkach. Nie ma możliwości odłączenia się i kontynuowania biegu samotnie lub w grupach. Wszelkie informacje aktualizowane będą na profilu wydarzenia https://www.facebook.com/events/180304909013099/

droga biegowa