Podpisano umowę na modernizację oczyszczalni

25 maja w ratuszu została podpisana umowa na modernizację oczyszczalni przy ul. Sławińskiego w Lubartowie. To druga tak wielka inwestycja po Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej. Jej wartość wynosi brutto ponad 66 milionów złotych.

 

Umowę na zadanie pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa – modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubartowie” podpisał prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Lubartowie Tomasz Marzęda z przedstawicielami firmy Inżynieria Rzeszów S.A., która wygrała przetarg. Stronę wykonawcy reprezentowali prezes firmy Jerzy Żyła i wiceprezes Grzegorz Król. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy PGK oraz burmistrz Janusz Bodziacki.

Dziękuję panu burmistrzowi Januszowi Bodziackiemu, że był z nami od początku. Dziś jest ważny dzień, dlatego że kończymy etap przygotowań formalnych, etap diagnozy, pracy nad koncepcjami, pracy projektowej, montażu finansowego – etap trudny, trwający kilka lat – powiedział Tomasz Marzęda. – Panie burmistrzu dziękuję za zaufanie, że pan pozwolił nam pracować twórczo, że mogliśmy liczyć na wsparcie urzędu miasta, bez którego do tego momentu byśmy nie doszli. Dziękuję moim pracownikom i Radzie Nadzorczej PGK oraz wszystkim osobom, które nas wspierały.

Podziękowania za przygotowanie inwestycji dla pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej złożył burmistrz Janusz Bodziacki: – Wyrażam ogromną radość i chciałbym podziękować na ręce pana prezesa Tomasza Marzędy osobom zaangażowanym w proces przygotowawczy przedsięwzięcia. Chciałbym pogratulować wykonawcy zwycięstwa w przetargu. Jestem głęboko przekonany, że nic się nie wydarzy i z radością spotkamy się za niewiele ponad rok i będziemy oglądać odmieniony obiekt. Burmistrz poinformował, że ta inwestycja dla mieszkańców Lubartowa nie jest łatwa. Stan obecny oczyszczalni wybudowanej przed 20 laty, niósłby zagrożenie dla czystości ścieków. Nie spełniałby przepisów ochrony środowiska. To przełożyłoby się na wysokie koszty związane z karami za urządzenia nie spełniające wymogów. Modernizacja przyniesie duże oszczędności w eksploatacji oczyszczalni.

Jak informuje prezes PGK Tomasz Marzęda – nowa oczyszczalnia przywróci funkcjonalność obiektu i sprosta rosnącym wymaganiom odnośnie gospodarki osadowej.

Wartość inwestycji netto to 55 mln złotych, z tego dofinansowanie wynosi blisko 35 mln złotych. Około 20 mln to wkład własny (5 mln ze środków PGK i 15 mln pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie) – dodał Tomasz Marzęda.

Na temat technologii wypowiadał się prezes firmy Inżynieria Rzeszów Jerzy Żyła, który zapewnił, że na koniec przyszłego roku oczyszczalnia zostanie oddana do użytku. – Proces technologiczny można podzielić na dwa etapy. Pierwszy związany jest z częścią biologiczną, ściekową – technologia tu wynika z nowoczesnych rozwiązań ekonomii, są oszczędniejsze rozwiązania – pompy, mieszadła, które nie zużywają tyle energii elektrycznej. Druga część to osadowa, gdzie najnowocześniejsza technologia polega na zastosowaniu suszarni do suszenia osadu. Praktycznie osad będzie odwodniony do 90 procent do postaci granulatu. Jego ilość zmniejszy się, a w związku z tym koszty będą niewielkie w stosunku do tego, co jest obecnie. Będziemy pracować na obiekcie czynnym, cały czas ścieki będą przyjmowane z miasta. Jednak mamy doświadczenie w tego typu pracach i budowę poprowadzimy bezpiecznie – poinformował Jerzy Żyła.

Przypominamy, że modernizacja oczyszczalni realizowana jest w ramach projektu „Rozbudowa i przebudowa – modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji w Lubartowie”, współfinansowanego przez UE w ramach Działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przetarg obejmuje też budowę kanału sanitarnego w ul. Krańcowej i od tego rozpocznie się inwestycja.

Sylwia Nowokuńska