Podsumowanie akcji „Mały Strażak” – strażacy otrzymali nowy sprzęt

1 grudnia 2022 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Lubartowie odbyło się spotkanie podsumowujące akcję „Mały Strażak”, przeprowadzoną w miesiącach maj-listopad przez strażaków KP PSP w Lubartowie wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego. W spotkaniu udział wzięli bryg. Michał Pytlak – Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie, Michał Rola – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego oraz funkcjonariusze KP PSP w Lubartowie.

W ramach tego zadania uczniowie z klas I-III szkół podstawowych z terenu powiatu lubartowskiego mogli uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych odbywających się w sali edukacyjnej tutejszej komendy. Tematyka zajęć obejmowała prezentację pojazdów i sprzętu strażackiego oraz pracy strażaka, podstawy udzielania pierwszej pomocy, prawidłowe zgłoszenie zagrożeń i ogólne zasady bezpieczeństwa. Strażacy przyjęli na zajęcia 29 grup szkolnych, które liczyły łącznie 665 dzieci z klas 1-3.

Spotkanie było również okazją, aby przekazać nowy sprzęt dla naszej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Dzięki współpracy otrzymaliśmy ufundowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego oraz Starostwo Powiatowe w Lubartowie defibrylator AED oraz defibrylator szkoleniowy za co serdecznie dziękujemy! Zarówno akcja edukacyjna „Mały strażak” jak i nowy sprzęt ratowniczy przyczynią się w znacznym stopniu do poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

Autor: st. kpt. Michał Mazur