Podsumowanie Akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” w RCEZ

XXX Edycja Akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” trwała od 21.11 do 21.12.2022r. W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie zlokalizowany był sztab nr 11 z koordynatorem panem Danielem Kisiewiczem. W Akcję włączyła się cała społeczność szkolna, jak również mieszkańcy Lubartowa i powiatu. Dzięki darczyńcom udało się zebrać 756 kg żywności, w tym żywność długoterminową oraz odzież i środki czystości. Z przekazanych darów, Wolontariusze z RCEZ przygotowali 19 indywidualnych paczek dla Dzieci, 9 paczek dla Rodzin oraz 95 paczek dla Osób Potrzebujących. Przekazane zostały również dary dla Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza, wspierającej ubogie rodziny na terenie Ukrainy.

Akcja organizowana przez RCEZ została wsparta przez instytucje i placówki oświatowe w powiatu lubartowskiego; Publiczną Szkołę Podstawowa w Nowej Wsi, Szkołę Podstawową im. Konopnickiej w Woli Sernickiej, Wiejskie Koło Gospodyń w Nowej Wsi, Wójta Gminy Serniki pana Pawła Woźniaka, Wójta Gminy Firlej pana Dawida Tarnowskiego, Sklep Spożywczy MASPOL Magdalena Wrotkowska, Karolinę Lejkowską- Fotografia oraz Dyrekcję Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. Wszystkim darczyńcom oraz wolontariuszom SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!

RCEZ Lubartów