Podsumowanie działań Stowarzyszenia „Dla Ziemi”

Po raz kolejny podsumowujemy nasze zeszłoroczne działania. Rok, tak jak i dla większości organizacji pomocowych, nie był łatwy. Wyzwania były naszą codziennością. Nie wszystko się udało, wiele zostało jeszcze do zrobienia, jednak w tym tekście chcemy skupić się na tym, co nam wyszło. Pomimo wszystko!

Uruchomienie telefonu i maila interwencyjnego dla osób z Ukrainy – 24 lutego 2022 roku to początek nowego rozdziału w działalności Stowarzyszenia. Jak wiele organizacji, w bardzo krótkim czasie, musiałyśmy dostosować nasze działania do aktualnych potrzeb. A były one ogromne. Od pomocy w transporcie osób z granicy i szukania długoterminowych mieszkań, poprzez szereg innych rzeczy niezbędnych do aklimatyzacji w Polsce. A w głowach cały czas pojawiała się konieczność myślenia o działaniach długofalowych. W kwietniu 2022 roku uruchomiłyśmy infolinię dla osób z Ukrainy. Każdego dnia przez osiem godzin jesteśmy dostępne dla potrzebujących pomocy. Wspieramy w znalezieniu zakwaterowania krótko i długookresowego, pracy, dostępu do opieki medycznej i psychologicznej. I w wielu innych kwestiach niezbędnych w trakcie procesu integracji. Udało nam się także powiększyć naszą ofertę pomocową o dopłaty do wynajmu mieszkań.

Założenie i prowadzenie Ogrodu Społecznego – bardzo szybko nawiązałyśmy kontakt z Ukrainkami, które zamieszkały w okolicy Bratnika, gdzie mieści się siedziba naszego Stowarzyszenia. Zastanawiałyśmy się, w jaki sposób możemy wspólnie działać, integrować się i wspierać osoby, które jeszcze nie znają dobrze języka polskiego. Pojawiła się idea Ogrodu Społecznego. Miejsca ekologicznych upraw roślin, ale także spotkań i integracji. Prace ogrodnicze rozpoczęły się wiosną, a latem stała już solidna konstrukcja drewniana, przykryta folią. Jesienią zbierałyśmy pierwsze plony i przygotowywałyśmy ogród do przerwy zimowej. Liderkami Ogrodu Społecznego zostały dwie kobiety przybyłe z Ukrainy – Śnieżana Lanko i Inga Mgebrova, a codziennego wsparcia udzielała Ewa Kozdraj. Zadaniami Śnieżany i Ingi było nie tylko dbanie o Ogród, ale też stworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań i integracji osób przybyłych z Ukrainy ze społecznością lokalną. Udało się zorganizować warsztaty śpiewu i grania na bębnach, wspólnie uczyłyśmy się, jak dbać o nasze kręgosłupy. Pod koniec wakacji zagrał dla nas duet „Ptaszkowie Śpiewali”, zaś we wrześniu efekty naszej pracy obejrzała młodzież uczestnicząca w wymianie polsko-niemieckiej.

Kolektyw Kobiecy „Włączone” stworzył produkt – choć nie jest to żadna innowacja na skalę światową, a nawet i wojewódzką, to bardzo się z niego cieszymy. Udało nam się zawiązać międzykulturową grupę kobiet, bardzo różnych, które wiele łączy i chcą ze sobą wspólnie działać, poznawać się, rozumieć i wspierać. Nasze założenia projektowe były bardzo „mgliste”. Zakładałyśmy, że chcemy wejść w ten proces, którego przebiegu nie znałyśmy i nie wiedziałyśmy, co będzie jego efektem. Chciałyśmy dać przestrzeń do wspólnej pracy, zadawania pytań, zwątpienia, inspiracji i szukania rozwiązań. Super, że się udało. Nie zadziało się oto oczywiście samo, pomogły nam w tym profesjonalistki od projektowania i promocji. Produkt wymaga jeszcze dopracowania, wprowadzenia „na rynek”, promocji i dystrybucji. Wiele pracy przed nami, ale wiemy, że z takim kolektywem na pewno się uda!

Zatrudniłyśmy cztery asystentki międzykulturowe – nasza organizacja jako pierwsza na Lubelszczyźnie, zatrudniała asystentki międzykulturowe. Było to możliwe wiele lat temu, wtedy osoby te wspierały głównie dzieci czeczeńskie uczące się w łukowskiej i lubelskiej szkole. W zeszłym roku udało nam się otrzymać dofinansowanie z dwóch źródeł na zatrudnienie czterech asystentek w trzech szkołach – w Kamionce, Chełmie i Łukowie. Tym razem wspomagają one głównie uczniów i uczennice z Ukrainy, ale wspierają również całą społeczność szkolną i ukraińskich rodziców. Obecność asystentki międzykulturowej w szkole, w której uczą się cudzoziemskie dzieci to jedno z najlepszych rozwiązań. Bardzo się cieszymy, że możemy wesprzeć w tym zakresie aż trzy placówki. Dodatkowo jedna z asystentek – Olga Mazur – została słuchaczką studiów podyplomowych na kierunku „Asystentura międzykulturowa w szkole” prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim. Jest to przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Fundacją na rzecz Różnorodności Społecznej, będące rezultatem pracy Koalicji na rzecz wzmacniania roli asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich, której nasza organizacja jest częścią. 

Grant Mocy+ od Funduszu Feministycznego – Fundusz Feministyczny to jeden z najważniejszych dla nas grantodawców. Nie tylko dlatego, że przekazuje nam środki finansowe, ale przede wszystkim dlatego, że doskonale rozumie naszą specyfikę działania i zna codzienną rzeczywistość organizacji pozarządowych, także tych małych, bez wielkich zasobów. Zespół zaufał nam już wiele razy i w 2022 roku po raz kolejny uznał, że warto nas wspierać, że nasza praca jest potrzebna. To dla nas bardzo, bardzo ważne. Dodaje nam skrzydeł i motywacji do dalszego działania, sprawia, że pracujemy efektywniej i daje poczucie bezpieczeństwa, nie tylko finansowego. Z radością ogłaszamy, że jesteśmy jedną z trzech organizacji, która otrzymała wsparcie w ramach Grantu Mocy+ – to przedłużenie wsparcia w ramach Grantów Mocy na kolejne trzy lata. Zrobimy za te pieniądze wiele dobrego!

Wyjazd wytchnieniowy – w październiku udało nam się pojechać na pierwszy wyjazd wychnieniowy w historii Stowarzyszenia „Dla Ziemi”, a przypomnijmy, że działamy od 1995 roku! Za cel podróży obrałyśmy Sobieszewo i Gdańsk. Był czas na odpoczynek, spacery, rozmowy, sport, leniuchowanie i jedzenie. Zbierałyśmy bursztyny na plaży i zwiedziłyśmy Europejskie Centrum Solidarności. Powstał też pomysł na kalendarz, w którym zawarłyśmy dwanaście przepisów na dania z kuchni świata. W każdym z nich wśród składników znalazło się zioło uprawiane w Ogrodzie Społecznym. Kalendarze są dostępne do kupienia w naszym sklepie. Mamy nadzieję, że taka forma wypoczynku będzie już naszym stałym działaniem i uda nam się corocznie wygospodarować czas i środki na ten cel.

Zalina i Zaira otrzymały grant na projekty migranckie – Zalina Tavgereeva i Zaira Avtaeva znalazły się na liście 18 projektów wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu na projektu migranckie, organizowanego przez Fundację Kuchnia Konfliktu. Ich projekt „Nasza Droga” będzie poruszał tematykę kobiet-migrantek. Złożą się na niego warsztaty oraz wernisaż. My już nie możemy się doczekać i bardzo się cieszymy z decyzji komisji konkursowej. Zalina i Zaira od kilku lat mieszkają w Polsce, są osobami z doświadczeniem uchodźstwa. Obecnie pracują w Stowarzyszeniu „Dla Ziemi”, wcześniej przez wiele lat były uczestniczkami działań integracyjnych i wzmacniających prowadzonych przez naszą organizację. Teraz same, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, udzielają wsparcia integracyjnego osobom przebywającym w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie. Za swoje działania i zaangażowanie zostały nagrodzone w Programie Hello Entrepreneurship Fundacji Ashoka.

Otwarcie sklepu stacjonarnego „Rzeczy Drugie” i biura pomocowego w Lublinie – 13 grudnia 2022 roku oficjalnie otworzyłyśmy nasze nowe Miejsce w Lublinie. Choć w tym mieście przez lata prowadziłyśmy szereg działań, to dopiero teraz udało nam się uruchomić tam stałe Miejsce. Mieści się ono na Starym Mieście przy ul. Rybnej 4. Przestrzeń została podzielona pomiędzy sklep stacjonarny „Rzeczy Drugie”, który wciąż działa także jako sklep internetowy i biuro pomocowe  oraz miejsce integracji dla osób przybyłych z Ukrainy w związku z toczącą się tam wojną. Codziennie można tam otrzymać wsparcie. Prowadzimy również działania integracyjne – spotkania, warsztaty, kursy języka polskiego. Chcemy, żeby było to miejsce otwarte, przyjazne i integrujące. Jednocześnie nasze wiejskie biuro w Bratniku i przestrzeń wokół niego nadal funkcjonują.

W 2022 roku udało nam się rozbudować zespół – w związku ze zwiększeniem zakresu pracy związanej z wybuchem wojny w Ukrainie, stanęłyśmy przed wyzwaniem powiększenia zespołu. Bardzo się cieszymy, że udało nam się zaprosić do współpracy kolejne osoby, wśród których znalazły się te, które przybyły do Polski z Ukrainy po 24 lutego 2022 roku. Tworzymy międzykulturowy zespół, który działa na rzecz wsparcia integracji i edukacji osób z doświadczeniem uchodźstwa. Prowadzimy także działania w społeczności lokalnej. Wciąż mamy więcej pracy niż zasobów, ale jesteśmy coraz bliżej wypracowania takiej organizacji pracy, która zapewni nam komfort funkcjonowania, efektywne działanie, rozwój zespołowy i indywidualny. Staramy się stworzyć taką atmosferę pracy, żeby chciało nam się do niej przychodzić. Na razie chyba się udaje!

Zaufało nam wiele organizacji, firm i osób prywatnych – to wszystko o czym piszemy powyżej, nie byłoby możliwe bez zaufania wielu organizacji, osób prywatnych i firm. To dla nas bardzo ważne, że duża część otrzymanego wsparcia pochodziła od podmiotów, które zgłosiły się do nas bezpośrednio, chcąc finansować nasze działania postrzegając je jako potrzebne i skuteczne. Dało nam to poczucie bezpieczeństwa i sprawstwa, motywowało do pracy. Bez tego wsparcia nie udałoby nam się ruszyć z pomocą osobom z Ukrainy już 24 lutego 2022 roku, nie rozbudowałybyśmy zespołu, nie otworzyły biura i sklepu w Lublinie, nie przeprowadziły tylu godzin zajęć edukacyjnych i językowych. Cieszymy się, że nasze działania dostrzegane są przez kolejne podmioty i w 2023 roku zaufała nam kolejna Fundacja i liczymy, że nie będzie ostatnią. 

Podsumowanie powstało dzięki wsparciu udzielonemu przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach dotacji „Fundusz Solidarności z Ukrainą”.

Magdalena Kawa