Podsumowanie i inauguracja sezonu szachowego

Lubartowski Ośrodek Kultury podsumowuje Grand Prix Lubartowa w Szachach za 2018 rok. Wręczenie nagród, pucharów i dyplomów odbędzie się w LOK 25 stycznia o godzinie 17:00. Tuż po podsumowaniu wystartują rozgrywki na nowy sezon. Poniżej prezentujemy regulamin:

Regulamin„Lubartowskiej Ligi Szachowej 2019” zwanej dalej (LLS2019)

1.Prawo startu w cyklu rozgrywek posiada każda osoba umiejąca grać wszachy.

2.LLS 2019 składa się z 10 niezależnych turniejów.

3.Do rozgrywek można dołączyć w dowolnym turnieju cyklu LLS 2019. By być sklasyfikowanym, wystarczy wziąć udział w jednym turnieju.

4.Turnieje LLS 2019 rozgrywane będą najczęściej w ostatni piątek każdego miesiąca z wyłączeniem wakacji. Start każdego o godzinie 17:00 w Lubartowskim Ośrodku Kultury ul. Rynek II 1. Zapisy w dniu zawodów bezpośrednio przed turniejem w godz. 16:45 – 17:00

Harmonogram turniejów: 25 stycznia, 22 lutego, 29 marca, 26 kwietnia, 24 maja, 28 czerwca, 26 września, 25 październik, 29 listopada, 20 grudnia – finał

5. Dystans każdego turnieju: 7 rund; system rozgrywek: szwajcarski; Tempo: 10 min + 5 sekund bonusu za ruch/na partię.

6.W turniejach nie pobiera się wpisowego.

7. LLS 2019 będzie klasyfikowana w dwóch kategoriach wiekowych: Senior i Junior do lat 18 oraz najlepsza kobieta.

8. Do końcowej generalnej klasyfikacji zaliczać się będzie 8 najlepszych wyników z 10 rozegranych przez poszczególnych zawodników.

9. Nagrody w klasyfikacji generalnej LLS 2019: Za miejsca I-III puchary, za miejsca I-VI nagrody książkowe, za miejsca I-X dyplomy (w kat. Senior i junior do lat 18). Dla najlepszej zawodniczki puchar i nagroda rzeczowa. Fundatorem nagród jest Lubartowski Ośrodek Kultury. Nagrody puchary i dyplomy zostaną wręczone na inauguracyjnym turnieju sezonu 2020 r.

10.W przypadku zdobycia po finałowym ostatnim turnieju LLS 2019 takiej samej ilości punktów przez zawodników walczących o puchary decyduje dogrywka 10 min + 5 sekund.

11.W rozgrywkach obowiązują przepisy Polskiego Związku Szachowego i walka w duchu Fair Play.

12.Wyniki oraz tabele na www.szachy.loklubartow.pl w zakładce Lubartowska Liga Szachowa oraz na profilu www.facebook.com/SzachyLuksLubartow

13.Kontakt do sędziego i koordynatora LLS 2019: Piotr Opolski 509 845 922

foto: archiwum