PODZIĘKOWANIA DLA ODCHODZĄCEGO DYREKTORA

20 grudnia w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z Longinem Tokarskim, odchodzącym na emeryturę dyrektorem Muzeum Ziemi Lubartowskiej. W spotkaniu uczestniczyli burmistrz Krzysztof Paśnik, zastępca burmistrza Jakub Wróblewski oraz naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu UM Ewa Sędzimierz. Burmistrzowie podziękowali za ponad 11 letnią pracę L. Tokarskiego w Lubartowie (jako kierownik Muzeum Regionalnego, od 2015 r. – dyrektor Muzeum Ziemi Lubartowskiej). W rozmowie podkreślono szczególny charakter i znaczenie placówki, gromadzącej zbiory i dbającej o utrwalenie naszej pamięci o dawnym Lubartowie i Ziemi Lubartowskiej. Zwrócono uwagę na niezwykle cenną współpracę Muzeum z szerokim gronem Regionalistów.