Poetae nascuntur

Poetae nascuntur. Poetą się rodzisz – mówi łacińska sentencja. Jeśli to prawda, to mamy w naszym gronie „urodzoną poetkę”. Jest nią uczennica I LO w Lubartowie Aleksandra Reszko (II d), która została wyróżniona w tegorocznym Wojewódzkim Konkursie Amatorskiego Ruchu Artystycznego Młodzieży „Kajet”. Podczas warsztatów poetyckich towarzyszących konkursowi Ola dowiedziała się, iż ma wielki talent do budowania poetyckich obrazów – sugestywnych, zmysłowych, intymnych. Czy potrzeba lepszej zachęty, aby tworzyć wiersze? Gratulujemy Aleksandrze wyróżnienia i życzymy „wielu natchnień”.

ZS2