Pół wieku razem

Kolejne pary małżeńskie potwierdziły, że wybrana przed laty droga była słuszna, a ich związki małżeńskie były przykładne i trwałe. Dziś pary obchodziły jubileusz 50 – lecia zawarcia związku małżeńskiego.

Tradycją jest wręczanie medali od Prezydenta RP parom, których staż małżeński wynosi 50 lat lub więcej. Takie odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie z rąk Burmistrza Miasta Lubartów Krzysztofa Paśnika otrzymali Państwo: Teresa i Roman Budka; Maria i Mieczysław Klasura; Stefania i Roman Lisek oraz Kazimiera i Zygmunt Tomasiak.

SC