Pół wieku razem

5 par małżeńskich świętowało jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego.

Tradycją jest wręczanie w Urzędzie Miasta Lubartów medali od Prezydenta RP parom, których staż małżeński wynosi 50 lat i więcej. Uroczystość taką zorganizowano w sobotę 16 marca.

– Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest polskim odznaczeniem państwowym nadawanym przez prezydenta i stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Na dzisiejszą uroczystość przybyły pary małżeńskie, które swoim życiem potwierdziły, że wybrana przed laty droga była drogą słuszną, a ich związki małżeńskie były przykładne i trwałe – mówił burmistrz Krzysztof Paśnik, wyrażając podziw i gratulując parom, które przeżyły razem ponad pół wieku.

Medale Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymały pary z okazji 50 rocznicy ślubu:

Grażyna i Ryszard Jakubas

Kazimiera i Stanisław Jaroszewscy

Danuta i Bogdan Wiśniewscy

Łucja i Stanisław Marzęda

Wanda i Władysław Smolarz

Były gratulacje, życzenia, kwiaty i upominki. Dla gości, ich rodzin i przyjaciół przygotowano jubileuszowy tort.  W spotkaniu uczestniczyli też wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść i przewodniczący Rady Gminy Sławomir Sugier. W części artystycznej wystąpiły dyrektor Społecznej Szkoły Muzycznej Marta Migal wraz z uczennicą Leną Błaszczak.

Sylwia Cichoń