Pola Nadziei 2020 – wesprzyj hospicjum przez wpłatę na konto


Jak co roku w kwietniu miała się odbyć akcja „Pola Nadziei” organizowania przez Lubartowskie Stowarzyszenie Hospicjum św. Anny, jednak przez epidemię akcji nie można przeprowadzić. Dlatego Stowarzyszenie Hospicjum apeluje o pomoc ludzi dobrej woli.

– „Chcemy Was zaprosić do włączenia się w tym roku w kwestę poprzez złożenie „Wirtualnego datku” oraz dokonywanie wpłat na ten cel na rachunek bankowy Lubartowskiego Stowarzyszenia Hospicjum św. Anny: 80 1240 2409 1111 0010 0572 8713 z dopiskiem – „Pola Nadziei – 2020”.
W tym trudnym dla wszystkich czasie lubartowskie Hospicjum działa nieprzerwanie służąc pomocą swoim Podopiecznym. Dlatego też za każdą, choć najmniejszą kwotę będziemy bardzo wdzięczni i z góry za nią dziękujemy” – czytamy na facebooku Stowarzyszenia.

Przypominamy, że ideą akcji „Pola Nadziei” jest propagowanie niesienia bezinteresownej pomocy na rzecz osób terminalnie chorych oraz pozyskiwanie funduszy na działalność hospicyjną. Symbolem akcji jest żonkil, znak nadziei na nowe życie – odrodzenie. Lubartowskie Stowarzyszenie Hospicjum św. Anny bierze udział w akcji od 2010 roku i zbiera środki na zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla Społecznego Zakładu Opieki Hospicyjnej im. ks. Prałata Andrzeja Tokarzewskiego w Lubartowie.

Zachęcamy do wsparcia akcji.

Sylwia Cichoń

foto: archiwum