Polak, Litwin dwa bratanki

II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja znane jest z wymian międzynarodowych w różnych programach. Tym razem już po raz trzeci popularna „Trójka” zrealizowała projekt z funduszu polsko-litewskiego.

0b503e707fabad4552fe3f05818fd242

Projekt „We are the world, we are dancers” został zrealizowany w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Trwał on przez 6 dni, od 17 do 22 czerwca 2013 roku. W projekcie tym udział wzięło 10 uczniów z II LO im. Piotra Firleja w Lubartowie oraz 10 uczniów litewskich z Raseiniai Saltinis Basic School. Ze strony polskiej wymianę prowadzili Krystyna Mazurek oraz Konrad Pcian. Opiekunami grupy litewskiej byli Akvilė Daujotaitė oraz Aneta Gagilaitė.

Projekt ten miał na celu integrację młodzieży polskiej i litewskiej w zakresie kultury – poznanie obyczajów, wierzeń, muzyki, a przede wszystkim tańców (w tym ludowych). Każda z grup przed spotkaniem miała przygotować swój własny regionalny taniec ludowy. Młodzież polska oraz litewska wzięła udział w wielu zajęciach integracyjnych. Odbyła zajęcia w Muzeum etnograficznym w Krakowie oraz uczestniczyła w warsztatach tanecznych na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzonych przez choreografa z grupy pieśni i tańca „Słowianki”. Nauczyliśmy się tam krakowiaka, który został potem wspólnie odtańczony podczas happening’u na placu Wolnica w Krakowie. Nie zabrakło również czasu na zwiedzania Krakowa i Lublina w poszukiwaniu wspólnych śladów kultury polskiej i litewskiej. Grupa polska zapoznała grupę litewską z dziedzictwem Krakowa podczas gry symulacyjnej, zaś Lublin oglądali podczas przygotowań do FLASH MOB.

Projekt ten dał również możliwość wykazania się młodzieży kreatywnością w zakresie artystycznym – LARP w Muzeum Wsi Lubelskiej oraz FLASH-MOB na ulicach Lublina. Jednak najwięcej czasu zostało poświęcone nauce tańca – „Krakowiak”, „Belgijka” oraz „Letkis”. Ważna rolę w ramach integracji odegrały prace zespołowe, takie jak nauka pieśni ludowych oraz wieczór polski i litewski, gdzie każda grupa miała okazję zaprezentować swój kraj. Poza tym młodzież wzięła udział w wielu innych pracach zespołowych takich jak tworzenie scenariusza przedstawienia, prezentacji, filmu, plakatów, czy słownika polsko-litewskiego.

Należy dodać, że II LO jako jedna z dwóch szkół na Lubelszczyźnie i jedyne liceum, otrzymało grand z Funduszu.

Gratulujemy!

Następne działania międzynarodowe już w sierpniu w ramach spotkań polsko-izraelskich.

Materiał: II LO