Policja kontroluje quady

policja suszara

1, 1 promila alkoholu w organizmie miał 52 – letni kierowca quada, którego zatrzymali w poniedziałek policjanci w Nowej Jedlance. Dodatkowo mężczyzna nie miał żadnych uprawnień do kierowania takim pojazdem, który ponadto w ogóle nie był zarejestrowany i ubezpieczony.
 
W ciągu ostatnich lat coraz większą popularność wśród miłośników turystyki zdobywają pojazdy typu Quad. W zeszłym roku kierowcy tego typu jednośladów spowodowali na drogach powiatu Lubartowskiego wiele wykroczeń bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu na drodze. Mając to na uwadze policjanci z lubartowskiej drogówki postanowili w tym roku nasilić kontrolę tego typu pojazdów. Na efekty nie trzeba było długo czekać. We wtorek wieczorem w miejscowości Nowa Jedlanka w gminie Uścimów mundurowi zauważyli mężczyznę jadącego quadem tak zwanym wężykiem. W trakcie kontroli okazało się, że 52 – letni kierowca pojazdu miał 1, 1 promila alkoholu. Ponadto okazało się, że pojazd w ogóle nie był zarejestrowany i ubezpieczony.
 
Teraz mężczyzna odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości pojazdem niedopuszczonym do ruchu po drogach publicznych. Grozi za to do 2 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna.
 
Już teraz lubartowscy policjanci zapowiadają nasilenie kontroli pojazdów typu quad, mając na uwadze to, że część z nich jest używana niezgodnie z przepisami ruchu drogowego lub sposób niezgodny z przeznaczeniem.
Co mówi prawo o korzystaniu z Quadów?
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2005 r.w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów, pojazdy te powinny spełniać wymagania techniczne stosowane do motocykli trójkołowych kategorii L5e, chyba że przepisy dotyczące homologacji stanowią inaczej. Quady poruszające się po drogach publicznych muszą być zarejestrowane, posiadać tablice rejestracyjne, mieć aktualne ubezpieczenie OC pojazdu, a ponadto kierujący powinien posiadać uprawnienia do kierowania. Zgodnie z art. 88 ustawy Prawo o ruchu drogowym, w ust. 2 pkt. 4 określono, że do kierowania trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla uprawnia prawo jazdy kategorii B1. Jest ona niższej rangi niż kat B, więc posiadanie kat. B uprawnia też do kierowania wspomnianym pojazdem.
Jeżeli quad będzie zarejestrowany, jako motorower osoba pełnoletnia, czyli taka, która skończyła 18 lat nie musi posiadać uprawnień do kierowania motorowerem, jednakże osoba w wieku od 13 do 18 lat powinna posiadać kartę motorowerową.
Kierujący pojazdem samochodowym czterokołowym zarejestrowanym jako ciągnik rolniczy będzie zmuszony do korzystania z tego pojazdu jak z typowego ciągnika rolniczego, z pełnymi konsekwencjami np. zakazu ruchu po drodze ekspresowej, do konieczności doposażenia pojazdu np.: w trójkątną tablicę wyróżniający pojazd wolny, dwa boczne lusterka, gaśnicę itp. Dziecko w wieku do 10 lat na drodze publicznej nie może kierować jakimkolwiek pojazdem, z wyjątkiem kierowania rowerem pod opieką osoby dorosłej. Nie ma natomiast bezpośredniego zakazu kierowania pojazdem poza drogą publiczną. Jednak należy zastosować art. 1 ust. 2 ustawy prawo o ruchu drogowym, który odnosi się do ruchu odbywającego się poza drogami publicznymi, gdzie ustawodawca określa, że przepisy stosuje się, jeżeli jest to konieczne dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników tego ruchu. W przypadku dziecka kierowanie wymienionym quadem jest sytuacją zagrażającą jego zdrowiu i życiu. Dziecko w tym wieku z pewnością nie jest sprawne pod względem fizycznym, ani psychicznym do kierowania takim pojazdem.
Ponadto zgodnie z przepisami ustawy o lasach ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb. Niestosowanie się do powyższych zasad skutkować może kara grzywny.
G.P.