Pomogą ofiarom przestępstw

Prokuratura Rejonowa i Sąd Rejonowy w Lubartowie przeprowadzą akcję „Tydzień Pomocy Ofiarom  Przestępstw”

Sąd Rejonowy w Lubartowie bierze udział w akcji „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”. W związku z tym w budynku sądu przy ul. Lubelskiej 57, w dniach od 25 lutego do 1 marca będą udzielane osobom zainteresowanym bezpłatne informacje o prawach przysługujących osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Szczegółowe informacje na temat udzielania porad są zamieszczane na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej sądu , a także pod nr tel. 81 852 68 24.

Prokuratura Rejonowa w Lubartowie również bierze udział w tej ogólnopolskiej akcji informacyjnej. Jako Dzień (22 lutego 2013 roku) i Tydzień (25 lutego – 2 marca) Pomocy Ofiar Przestępstw. Zainteresowanym prokuratorzy we współpracy z przedstawicielami różnych instytucji i organizacji pozarządowych będą udzielać porad, w godzinach 9.00 – 12.00 w siedzibie prokuratury (ul. Lubelska 57).  Do udziału w udzielaniu porad zaproszono na 22 lutego przedstawiciela Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie. 27 lutego porad będzie udzielał przedstawiciel Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Lubartowie, a 28 lutego – I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubartowie.  Natomiast 26 lutego porady będą świadczone  w siedzibie SIL ul. Szaniawskiego 64. Wykaz instytucji udzielających pomocy ofiarom przestępstw na terenie powiatu lubartowskiego jest wywieszony na tablicy ogłoszeń prokuratury.

Red.