Pomóż Polakom za wschodnią granicą

Wobec  trudnej  sytuacji  Polaków  mieszkających  za wschodnią  granicą  już po  raz  14  organizowana  jest  zbiórka  i  przygotowanie  paczek  świąteczno-noworocznych  dla  Polskich  dzieci  mieszkających na  Białorusi  i  Ukrainie. polacy rodakom

Akcja „Polacy Rodakom” po raz czternasty

Od 15 października  do 30 listopada w dni pracujące  od  poniedziałku  do piątku  w  godzinach  od  9:00  do  15:00  w NSZZ  „Solidarność”  Region  Środkowowschodni oddział  w  Lubartowie  przy ul. Legionów  63 prowadzi zbiórkę darów dla potrzebujących –  Można przynosić do naszej siedziby dary rzeczowe i produkty spożywcze o długim okresie przechowywania tj. słodycze, kakao, konserwy, makaron, cukier, kasza, ryż  oraz książki z polską literaturą piękną i książki dla dzieci. Jak również zabawki – informuje Józef Małyska, szef sztabu akcji.  Patronat nad akcją objął Stanisław  Gogacz,  senator  Rzeczypospolitej  Polskiej. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.  81  855 28 80

Przypominamy, że w ubiegłorocznej  akcji przygotowano 1600 paczek. Każda paczka oznaczona była biało-czerwonym paskiem i znaczkiem akcji „Polacy-Rodakom”. Taka inicjatywa prowadzona jest na Lubelszczyźnie od 14 lat. Pierwsze transporty ze świąteczną pomocą liczyły nieco ponad 200 paczek. W kolejnych latach liczba ta była coraz większa. Zbiórki darów prowadzono w  Lublinie i w Lubartowie, ale też m.in. w Krakowie, Cieszynie, Szczecinie, Gdańsku, Warszawie.

SN