Pomóż w leczeniu Arkadiusza Krakowiaka!

Lubartowianin Arkadiusz Krakowiak walczy z rakiem. W niedzielę 9 lutego od godz. 9.00 będzie można wesprzeć jego leczenie na strzelnicy w Osówce.

Arkadiusz Krakowiak ma 43 lata. W październiku 2019 roku dowiedział się, że ma guza mózgu, którego należy jak najszybciej zoperować, ponieważ zagraża życiu. Następnie przeszedł operację w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach. Guz został usunięty częściowo i pobrany został wycinek do badania histopatologicznego. Okazało się, że jest to złośliwy guz mózgu, dlatego też należy jak najszybciej podjąć dalsze leczenie – radioterapię protonową, która nie jest refundowana przez NFZ , a koszt leczenia wynosi 100 000 tysięcy zł plus koszty utrzymania w Krakowie, (tylko jeden ośrodek w Polsce – Centrum Cyklotronowe Bronowice w Krakowie prowadzi leczenie tego typu, inne ośrodki występują poza granicami kraju, a koszty terapii protonowej są jeszcze wyższe). Pomóc Arkadiuszowi Krakowiakowi można, stając w jednym szeregu z resztą jego przyjaciół na osi strzeleckiej na Gminnej Strzelnicy w Osówce i salwą z broni palnej pokazać mu swoje wsparcie.
Oprócz strzelania będzie można sprawdzić swoją wiedzę z pierwszej pomocy przedmedycznej czy zjeść pyszną grochówkę. Ponadto będzie wystawa broni palnej oraz licytacje. Do tej pory udało się zebrać kwotę 56593,00 złotych.
Pomóc można też, przekazując 1 % podatku:

KRS: 0000333981
Cel szczegółowy 1%: Arkadiusz Krakowiak
WPŁATY Z POLSKI:
Odbiorca przelewu: Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
Adres odbiorcy: ul. Piękna 28/34 lok. 53, 00-547 Warszawa
Konto: 72 1090 1883 0000 0001 3364 8201
Opis przelewu: DAROWIZNA NA LECZENIE IMIĘ I NAZWISKO PODOPIECZNEGO
Bank odbiorcy: BZ WBK

Sylwia Cichoń