Popracują nad najważniejszym dokumentem miasta

Doraźną Komisję Regulaminowo – Statutową powołano podczas wczorajszej (29 stycznia) sesji Rady Miasta. Ma ona zająć się poprawkami w statucie naszego miasta.Rynek z góry

Statut to najważniejszy dokument dla miasta. Reguluje między innymi zadania, strukturę organizacyjną, sposób działania rady. Między innymi sposób powoływania i odwoływania przewodniczącego, zasady inicjatywy uchwałodawczej czy zwoływania sesji nadzwyczajnych.

Statut został uchwalony w 2006 roku, od tego momentu zmieniło się otoczenie prawne. Uważamy, że należałoby popracować nad nim. W Komisji Statutowo – Regulaminowej powinni się znaleźć przedstawiciele wszystkich klubów reprezentowanych w Radzie Miasta – mówił Andrzej Zieliński (klub radnych PO) – Potrzebę poprawek zgłaszał także urząd – dodał.

Radni zdecydowali, że w skład Komisji Regulaminowo – Statutowej wejdą radni:

Grzegorz Gregorowicz (Klub Wspólny Lubartów)

Andrzej Zieliński (Klub Radnych PO)

Jacek Tomasiak (Klub Wspólny Lubartów)

Zbigniew Gałązka (Klub Wspólnota Lubartowska)

Krzysztof Żyśko (Klub Radnych PiS)

Jan Ściseł

Jakub Wróblewski (Klub Radnych PO)

Propozycje zmian do statutu komisja ma przedłożyć radzie do 30 kwietnia bieżącego roku.

(kw)