Porozumienie UMCS – ZS2

Porozumienie pomiędzy  Wydziałem Prawa i Administracji UMCS reprezentowanym przez Dziekan Wydziału prof. dr hab. Annę   Przyborowską – Klimczak , a Zespołem Szkół nr 2 w Lubartowie zostało zawarte 20 listopada.

W wyniku zawartego porozumienia Wydział Prawa i Administracji objął swoim patronatem klasę humanistyczno-prawniczą realizującą  wiedzę o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym. Uczniowie będą więc mogli  uczestniczyć  w lekcjach z zakresu nauk prawnych prowadzonych przez nauczycieli akademickich oraz poszerzać swoją wiedzę na temat tworzenia i stosowania prawa. Wyjazdy na uczelnię pozwolą też uczniom poznać specyfikę studiów prawniczych oraz organizację wydziału. W przyszłości z pewnością niektórzy podejmą decyzję o wyborze właśnie tych studiów.

ZS2