„Posadź swoje drzewo” – licealiści w akcji

31 marca uczniowie klasy 2e z II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie wzięli udział w akcji „Posadź swoje drzewo” zorganizowanej już po raz czwarty przez Nadleśnictwo Lubartów we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie.

Sadzenie lasu odbywało się w leśnictwie Nasutów należącym do Nadleśnictwa Lubartów. Po dotarciu na miejsce licealiści zostali przeszkoleni przez referenta ds. leśnych Leśnictwa Kopanina, pana Michała Walaska. Przypomniał on młodzieży, że przy sadzeniu drzew należy unikać zawijania systemu korzeniowego oraz pamiętać, aby wykopany dołek był dostosowany do sadzonej rośliny i do jej systemu korzeniowego. „Ważna jest jakość sadzenia, a nie ilość” – stwierdził na koniec leśnik, a my, pełni zapału i energii, ruszyliśmy do sadzenia dębów.

Kolejnym punktem programu była wizyta w szkółce leśnej ,,Stróżek”, z której pochodziły sadzonki drzew, dostarczane zarówno do odnowy lubelskich lasów, jak również dla prywatnych klientów. Po terenie szkółki, w której znajdują się najlepsze partie drzewostanów – głównie sosen i dębów – gości oprowadzał pan Paweł Piekarczyk. Opowiedział on uczniom m. in. o sposobie siania i sadzenia drzew, a także o lesistości w Polsce, która ciągle wzrasta i dzisiaj wynosi ok 30%. Pod koniec wizyty uczniowie wszystkich szkół biorących udział w sadzeniu lasu mogli skorzystać z przygotowanego przez organizatorów akcji poczęstunku, a także wziąć udział w konkursie z nagrodami. Każdy otrzymał też sadzonkę sosny, która ma przypominać o tym, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa natura.

Opiekę nad młodzieżą sprawowały panie Katarzyna Płaszczewska i Elżbieta Mizio oraz pan Łukasz Wasyluk.

Patrycja Adamczyk