Poseł Gabriela Masłowska odwiedziła Lubartów

Regionalny Okręg Prawa i Sprawiedliwości 30 września zorganizował w Lubartowskim Ośrodku Kultury spotkanie mieszkańców miasta z poseł na Sejm RP Gabrielą Masłowską. Obecni byli także wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, poseł Sylwester Tułajew, burmistrz Janusz Bodziacki oraz radni i przedstawiciele stowarzyszeń. Omawiano sprawy związane z gospodarką, ekonomią, sądownictwem czy polityką rodzinną w Polsce, głównie w województwie lubelskim.

 

Chętnie spotykam się z Państwem, robię to z przyjemnością, tylko gorzej jest z czasem z uwagi na pilne obowiązki zawodowe. Chciałam się spotkać, by dowiedzieć się, jak odbieracie te zmiany w Polsce wdrażane przez nowy rząd – mówiła Gabriela Masłowska. – Efekty tych zmian może nie docierają do wszystkich, ale trud pracy jest podjęty. Patrzę jak w ciągu dwóch lat można pracować, ile można zmian wprowadzić, czasem wydaje się to niemożliwe, gdy obejrzymy się wstecz. Widzę, że jest dobra gospodarka. Jesteśmy jednym z lepiej rozwijających się krajów w dziesiątce najlepszych krajów europejskich. Tempo wzrostu gospodarczego jest dwa razy wyższe niż średnie w całej strefie Euro. Pod względem gospodarczym są wyraźne sukcesy. Jeśli chodzi o budżet, mamy po raz pierwszy od 28 lat nadwyżkę przychodów nad wydatkami. Deficyt nadal będzie na koniec roku w budżecie, ale będzie o 30 procent mniejszy niż był planowany na 2017 rok. W 2016 roku na trzy miejsca pracy w UE, które przybyły w przemyśle – dwa to były miejsca pracy powstałe w Polsce. Napływa do nas obcy kapitał, ale nie po to, żeby kupować nasze przedsiębiorstwa, a potem je zamykać, ale tworzyć nowe inwestycje.

Poseł Gabriela Masłowska poinformowała także o obniżeniu stopy bezrobocia w kraju, o zmianach w kwestii obrony narodowej i tworzeniu wojsk obrony terytorialnej, o wzmocnieniu się pozycji Polski na arenie międzynarodowej, o uszczelnianiu systemu podatkowego, o zmianach w służbie zdrowia. W 2016 roku na ten cel przeznaczono o 900 milionów złotych więcej niż w 2015 roku. Rozpatrywane są projekty ustaw, które pozwolą wykorzystać różne rezerwy na dofinansowanie szpitali, zakup sprzętu medycznego, a także poprawę opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży w szkołach, również stomatologicznej.

O ważnym programie dla rodzin, czyli 500 + wspomniał poseł Sylwester Tułajew pod kątem Lubartowa. Z 85 milionów złotych dochodów na program Rodzina 500+ przeznaczona jest kwota ponad 11 milionów. Natomiast wojewoda lubelski Przemysław Czarnek dodał, że dzięki temu programowi wsparcia rodzin widać zahamowanie spadku urodzin dzieci. Podał przykład Białej Podlaskiej, gdzie wzrost urodzin jest wyższy o 20 procent w stosunku do poprzedniego roku. Inną sprawą była planowana poprawa infrastruktury drogowej i kolejowej czy reforma sądownictwa.

Mieszkańcy Lubartowa zgłaszali swoje problemy, a dotyczyły one służby zdrowia, małej liczby lekarzy, opłat abonamentu radiowo – telewizyjnego, uroczystości patriotycznych, uciążliwości komunikacyjnych na krajowej „19”. Burmistrz Janusz Bodziacki zgłosił problem związany z gospodarką odpadami.

Sylwia Nowokuńska