Podsumowanie I semestru w II LO

Dobiegający końca I semestr nauki w roku szkolnym 2020/2021 to doskonały moment, by podsumować osiągnięcia uczniów II LO. Mimo trwającej pandemii koronawirusa, która niejednokrotnie utrudnia, a nawet uniemożliwia udział w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach, nasi uczniowie mogą pochwalić się wieloma sukcesami.

Podczas zmagań na poziomie szkolnym uczniowie II LO uzyskali kwalifikacje do kolejnych etapów konkursów i olimpiad przedmiotowych. I tak: do finału Olimpiady Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zakwalifikowała się Magdalena Świrska z kl. IIc, zaś w finale Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego nasza szkołę reprezentować będą Albert Kornacki z kl. IIIa oraz Michał Budzyński z kl. IIId.

Swoją wiedzą na temat Unii Europejskiej wykazali się uczniowie klasy II i: Wiktor Jabłoński, Maria Serwin, Dominika Piotrowiak oraz Wiktoria Kopciuch, a wysokie wyniki zapewniły im awans do etapu okręgowego XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny krąg”.

Do etapu okręgowego XIX Olimpiady Znajomości Afryki zakwalifikowali się natomiast: Jakub Ścierzyński z kl. IIg oraz Mateusz Budzyński, Marlena Ligęza, Bartłomiej Różyk i Kacper Szczepaniak kl. IIf, którzy będą zmagać się z pytaniami dotyczącymi kontynentu afrykańskiego.

Przed przejściem w tryb edukacji zdalnej Magdalenie Świrskiej, uczennicy klasy II c, udało się uzyskać nagrodę w XXIX edycji Konkursu Literackiego im. L. S. Licińskiego.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w gronie 7 092 uczniów z całego kraju, którzy otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów, znaleźli się również uczniowie naszej szkoły. To zaszczytne wyróżnienie otrzymali Magdalena Świrska z kl. IIc oraz Jakub Ścierzyński z kl. IIg

Uczniowie II LO: Adrianna Chomicka  i Karina Szczepaniak z klasy Ib oraz Magdalena Świrska z klasy IIc i Jakub Ścierzyński z klasy IIg otrzymali natomiast stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego w ramach projektu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021”.

W semestrze I nasi uczniowie odnieśli znaczące sukcesy również w sporcie. Anna Lipska z kl. IIIb zajęła I miejsce w Wojewódzkim Turnieju w Tenisie Stołowym, zaś IV miejsce w tych zawodach zajęła Katarzyna Jusiak z kl. IIc.

Również zespoły z II LO mogą pochwalić się znaczącymi sukcesami: drużyna w składzie: Anna Lipska z kl. IIIb i Agata Lipska z kl. IIj zajęła I miejsce w Mistrzostwach Województwa „szkolnych par deblowych” w Tenisie Stołowym Juniorek, a II miejsce na podium wywalczyła drużyna w składzie: Katarzyna Jusiak z kl. IIc i Adrianna Świć z kl. IIIb.

Młodzież II LO brała również udział w międzynarodowych i lokalnych projektach. Grupa uczniów, pod opieką pani Jolanty Prokopowicz, wzięła udział w międzynarodowym projekcie badawczym CREDO, dzięki czemu ma swój wkład w budowę największego na świecie detektora promieniowania kosmicznego opartego na sieci użytkowników aplikacji mobilnej CREDO Detector. Grupa Projektowa II LO wraz z fundacją „Artos” z Lublina realizowała natomiast projekt „Bądź aktywny- zmieniaj swoją małą ojczyznę”, którego celem było przybliżenie szerszemu gronu uczniów, jak i społeczności lokalnej, faktu istnienia wielu często zapomnianych i nieodwiedzanych miejsc, a związanych z historią regionu.

Swoją aktywność przejawiała również grupa działająca pod okiem pani Katarzyny Płaszczewskiej w SKKT „Azymut”. Pasjonaci podróży i alpinizmu brali udział w wirtualnych warsztatach dotyczących m.in. Azji Centralnej oraz uczestniczyli w cyklu wirtualnych spotkań „Góry to fascynujące laboratorium”.

Nasi uczniowie bardzo chętnie brali udział w wielu warsztatach, spotkaniach i wykładach prowadzonych drogą on-line. I tak uczniowie klas II i III wzięli udział m.in. w warsztatach zorganizowanych w ramach Akademii Przedsiębiorczości SGGW, projekcje realizowanym przez Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne Absolwent „Lekcja na 12 gwiazdek” oraz internetowej grze inwestycyjnej SIGG realizowanej na specjalnie przygotowanej do tego celu platformie GPWtr@der.

Od września 2020 w II LO systematycznie odbywały się pozalekcyjne zajęcia sportowe, organizowane dla uczniów naszej szkoły w ramach Ogólnopolskiego Programu „SKS”. Zajęcia te były także realizowane podczas zdalnego nauczania.

Jak widać zdalne nauczanie, spowodowane pandemią koronawirusa, nie jest przeszkodą dla uczniów II LO w aktywnym uczestnictwie w życiu szkoły i rozwijaniu swoich zainteresowań.

Dziękujemy Wam za wysiłek, jaki wkładacie w zdobywanie wiedzy i pogłębianie pasji oraz za Wasze zaangażowanie w życie II LO.Gratulujemy Wam wszystkich osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów – przed nami bowiem kolejny semestr wytężonej pracy.

II LO